تعداد بازدید: 2698

توصیه به دیگران 1

شنبه 29 بهمن 1390-0:6

گاه شمار هفته

مرور مناسبت هاي تقويمي مازندران در اين هفته؛تولد ابوسهل کوهی تبری/اتصال راه ‏آهن شمال به جنوب ايران/درگذشت آیت الله شیخ محسن شریف طبرستانی/درگذشت عبدالواحد بن اسماعیل رویانی/درگذشت میرزا ابوالفضل سلطان واعظین تنکابنی و...


*شنبه 29 بهمن،30 میرماه 1523 تبري

-تعطیلی بازار شهر بابل و برپایی تظاهرات در شهر به مناسبت چهلمین روز شهدای قیام 19 دی قم(1356)

*يک شنبه 30 بهمن،1 اونه ماه 1523 تبری

-تولد ابوسهل کوهی تبری،ریاضی دان و منجم برجسته مازندرانی(329 قمری)،از آثار او می توان به صنعت اسطرلاب و دوایر قماسه اشاره کرد.

-اتصال راه ‏آهن شمال به جنوب ايران (1315ش)؛احداث راه آهن از جمله آرزوهای مردم و بازرگانان ایرانی بود ولی به عللی نقشه و هدف آنها به نتیجه ای نمی رسید .

 زمانی که پهلوی اول حکومت را به دست گرفت برای اجرای این هدف و به منظور توسعه امور بازرگانی مصمم شد به وسیله یک رشته راه آهن سراسری از دریای مازندران تا خلیج فارس شهرهای بزرگ و مراکز پر جمعیت و نواحی کشاورزی ایران را به یکدیگر متصل کند.

او برای تأمین هزینه آن در تاریخ 9 خرداد سال 1304 شمسی قانون انحصار قند و شکر و چای را از تصویب مجلس گذراند که به موجب آن مقرر شد از هر سه کیلو قند و شکر که به ایران وارد می شد دو ریال و از هر سه کیلو چای شش ریال جهت هزینه ساختمان راه آهن سراسری دریافت شود.

 پس از دو سال که مقدمات امر فراهم شد عملیات ساختمانی از شمال و جنوب شروع و 11 سال بعد یعنی در سال 1317 شمسی خط شمال و جنوب به یکدیگر اتصال یافت.

دوشنبه 1 اسفند،2 اونه ماه 1523 تبری

-درگذشت آیت الله شیخ محسن شریف طبرستانی از مجتهدان صاحب نام بابلی(1360 قمری)

*چهارشنبه 3 اسفند،4 اونه ماه 1523 تبري

-درگذشت عبدالواحد بن اسماعیل رویانی تبری ملقب به ابوالمحاسن(502 قمری)،او از دانشمندان نامدار اسلامی است که بیش از 40 جلد کتاب تالیف و تحریر کرده است.

*پنج شنبه 4 اسفند،5 اونه ماه 1523 تبری

-درگذشت میرزا ابوالفضل سلطان واعظین تنکابنی مشهور به شیخ محدثین،عالم و واعظ توانا(1374)،از آثارش می توان به ترجمهوسايل الشیعه به نام منتخب الوسايل،منظومه،کلمات قصار نهج البلاغه و دیوان اشعار اشاره کرد.    ©2013 APG.ir