تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 27 مهر 1383-0:0

تداوم مشکلات، دامداري مازندران را به سوي نابودي مي‌برد

کمبود علوفه در داخل استان از مشکلات هر روز دامداران استان مي‌باشد


استان مازندران جداي از توليد انبوه برنج ومرکبات در سطح کشور يکي از استانهاي برتر در زمينه توليد گوشت به خصوص گوشت قرمز محسوب مي‌شود، اما در سالهاي اخير دامداران اين استان با مشکلات مختلفي مواجه مي‌باشند که در صورت ادامه اين مشکلات عملا توليدکنندگان اين بخش و بخصوص دامداران قادر به ادامه کار نخواهند بود وحتي ممکن است هزاران شاغل در اين بخش را با معضل از دست دادن کار و حرفه چندين وچندساله روبرو سازد. رحماني يکي از دامداران در زمينه مشکلات به خبرنگار ما مي‌گويد: وجود سلف‌خرها و قيمت پايين فرآورده‌ها از مشکلات اصلي دامداران در حال حاضر محسوب مي‌شود. خليلي يکي ديگر از دامداران با تجربه، دراين رابطه مي‌گويد نابساماني بازار دام، وجود دلالان متعدد و بالا بودن قيمت خوراک دام به طوري که 80 درصد هزينه مربوط به پرورش دام را هزينه مصرف خوراک دام تشکيل مي‌دهد و کمبود علوفه در داخل استان از مشکلات هر روزه دامداران استان مي‌باشد که آنها را در وضعيت بسيار دشواري قرار داده است. بحري مديرعامل اتحاديه دامداران استان مازندران هم در اين زمينه مي‌گويد امنيت نداشتن توليدکننده در بخش دام، گراني رو به فزوني علوفه، نداشتن تمکن بالاي مالي در بين پرورش‌دهندگان دام، نوسان شديد قيمت فرآورده‌هاي دامي از مهمترين مشکلات دامداران استان مازندران محسوب مي‌شوند. به همه اين مشکلات بايد وضعيت ناخوشايند تسهيلات با نکي را هم اضافه کرد که هم به لحاظ کمبود اعتبارات بانکي و هم به لحاظ نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي نمي‌تواند مشکلات دامداران را جوابگو باشد. وي مي‌افزايد اگر مي‌خواهيم توليد در بخش دام را تداوم دهيم چاره‌اي نداريم جز آنکه از توليدکنندگان اين بخش يعني دامداران حمايت نماييم که راه عملي اين حمايت هم حل مشکلات آنها در کمترين زمان ممکن است. کاظم رمضاني معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان مازندران در اين باره مي‌گويد در زمينه کمبود علوفه در استان مازندران، براي جبران اين کمبود علوفه مورد نياز از استانهاي ديگر تامين مي‌شود و در زمينه قيمت نهاده‌هاي مربوط به توليد دام هم فقط سبوس به صورت شبکه‌اي و تحت نظارت تعزيرات توزيع مي‌شود و بقيه نهاده‌ها به صورت آزاد و باتوجه به عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري مي‌شوند.


    ©2013 APG.ir