تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 27 مهر 1383-0:0

در پي اعتراض تيم كشتي سلام جويبار، اين بار هم بازبيني فيلم نتيجه اي در بر نداشت

فيلم ديدار كشتي وزن 120 كيلوگرم بين فردين معصومي از راه آهن خراسان و هادي پورعلي جان از تيم سلام جويبار راس ساعت 11صبح روز يك شنبه در كميته داوران مورد بازبيني قرار گرفت.


در پي اعتراض مسئولان تيم سلام جويبار به نتيجه كشتي وزن 120 كيلوگرم كه عقيده داشتند پاي حريف هادي پور عليجان از تشك خارج شده ولي هيچ امتيازي براي وي در نظر گرفته نشده است، فيلم مذكور روز گذشته در كميته داوران مورد بازبيني قرار گرفت. عين اله محمدي، طاهر زنگنه، اسدالله رضايي، محمد ابراهيم امامي، اكبر صوفي، محمد علي خاكپور، اشكان محمد بيگي، علي اكبر طهماسبي و عزيز اطاعتي نفراتي بودند كه در هنگام بازبيني فيلم اين كشتي در اتاق حضور داشتند و جالب آنكه داور خود اين ديدار يعني بهمن طالبي در اين جلسه حضور نداشت. اما مساله اصلي اين است كه باز هم فيلم مورد بازبيني شرايط مناسبي براي اعلام راي نهايي ايجاد نكرد . وقت اول ديدار وزن 120 كيلوگرم با بازبيني فيلم مشخص بود كه نتيجه ديدار سه بر صفر به سود هادي پور عليجان از سلام جويبار به اتمام رسيده و در وقت دوم نيز با مشاهده فيلم واضح بود كه نتيجه كشتي دو بر صفر به سود فردين معصومي از راه آهن خراسان به پايان رسيده است. اما براي تعيين سرنوشت اين ديدار و بازديد وقت سوم كشتي دقيقا لحظه اي كه تمام اعتراضات به آن لحظه مربوط مي شد مشكل آغاز شد. در وقت سوم زماني كه بايد تشخيص داده مي شد كه آيا پاي فردين معصومي از تشك خارج شده يا خير، دوربين فيلمبرداري از تعقيب كشتي گيران جامانده و فقط تصاويري از داور وسط را ضبط كرده بود و هيچ تصويري از آن لحظه مورد اعتراض و مشكوك ثبت نگرديد. اما بايد ديد كه مقصر اصلي اين ناهماهنگي كيست؟ مطمئنا تمام مسائل به مسئولان فيلم برداري از رقابتها مربوط مي شود چرا كه وظيفه كميته داوران و سازمان ليگ بازبيني فيلم و اعلام راي نهايي است و زماني كه فيلم تصوير مناسبي براي اعلام راي وجود ندارد نمي توان اظهار نظري كرد. گويا فيلم برداران مسابقات ليگ در خصوص اهميت وظيفه اي كه بر عهده دارند توجيه نيستند. كما اينكه ممكن است در برخي مواقع اشكال در فيلم كشتي ها مي تواند سرنوشت يك مسابقه حساس را تغيير دهد و يك باشگاه يا اسپانسر را دچار مشكلات فراواني سازد. در ديدار آدنيس خراسان و نفت كرمانشاه نيز در هفته اول اين اتفاق افتاد


    ©2013 APG.ir