تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 مهر 1383-0:0

فرودگاه رامسر پاسخگوي خيل گردشگران نيست

فرماندار رامسر گفت: با توجه به شهرت جهاني رامسر و وجود گردشگران بي‌شمار وهم‌چنين حادثه اخير زلزله غرب مازندران ومسدودشدن جاده کندوان، توسعه وافزايش پروازهاي فرودگاه رامسر امري اجتناب‌ناپذير است.


سيداحمد ميري افزود: اکنون فهرست مسافران درانتظار چهل درصد افزايش يافته است گرچه محورکندوان براي مرمت نياز به صرف زمان دارد ولي شمار مسافران به دليل صرف زمان 40دقيقه‌اي مسير تهران-رامسر و وجود امنيت روحي ورواني مناطق رامسر واطراف به‌خاطر دوري ازخط گسل زلزله افزايش يافته است ودرحال حاضر شهروندان غرب مازندران وحتي شرق گيلان ازخدمات اين فرودگاه بهره‌مند مي‌شوند. درگذشته پروازهاي مستقيم سوئيس وفرانسه به فرودگاه رامسر انجام مي‌شد لذا باتوجه به شرايط موجود نگاه ويژه به فرودگاه رامسر ضروري است. مهندس حسن‌دوست رئيس فرودگاه رامسر دراين زمينه مي‌گويد درمواقع عادي تعداد مسافران 70تا80 درصد بوده ولي اکنون ليست انتظار وجود دارد درحالي که مجموعه اين فرودگاه آمادگي وتوان آن رادارد درهمه ايام هفته روزي دوپرواز راسرويس‌دهي نمايد. وي گفت: درحال حاضر اين فرودگاه با دوفروند هواپيماي «اي‌تي‌آر» وفوکر شرکت آسمان هفته‌اي چهاربار پرواز دارد. شهرستان 100هزارنفري رامسر به دليل زيبائيهاي منحصربه فرد طبيعي همه ساله پذيراي دوميليون گردشگر خارجي وداخلي است.


    ©2013 APG.ir