تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 مهر 1383-0:0

برنج پرمحصول شاليكاران شمال بدون مشكل اعتباري خريداري مي شود

امسال برنج پرمحصول شاليكاران شمال كشور بدون هيچگونه محدوديت زماني و مشكل اعتباري خريداري مي شود.


مهندس مهرنيا مشاور و بازرس ويژه معاون وزير بازرگاني در خريد برنج تضميني در جمع شاليكاران روستاي قراخيل قائم شهر گفت: تاكنون 45هزارتن برنج پرمحصول در استان مازندران خريداري شده كه 42هزارتن آن در 52مركز خريد سازمان تعاون روستايي و 150/3تن از طريق شركت بهمن گستر در سطح 45كارخانه شاليكوبي مستقيماً از كشاورزان خريداري شده است. «مهندس مهرنيا »افزود: با تأمين اعتبارات لازم، هيچ محدوديتي در خريد برنج پرمحصول كشاورزان وجود ندارد و وزارت بازرگاني آمادگي كامل دارد تا تمام برنج سفيد شاليكاران را خريداري كند. «غلامرضا عزيزي» رئيس سازمان بازرگاني مازندران نيز پائين بودن نرخ برنج پرمحصول و تفاوت تعيين درصد شكستگي برنج در بين مراكز خريد را از مشكلات موجود شاليكاران در امر تحويل برنج دانست و گفت: با تهيه گزارشات كارشناسي شده از سوي سازمان بازرگاني مازندران و پيگيري نمايندگان عضو كميسيون كشاورزي مجلس تلاش اين است كه قيمت تضميني برنج براي سال آينده ضمن افزايش به جايگاه اصلي خود برسد. «دكتر قربانعلي نعمت زاده» عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي بي توجهي دولتمردان به قشر مولد كشاورز را از عوامل اصلي ركود كشاورزي دانست و خواستار برنامه ريزي و تلاش بيشتر سازمان جهاد كشاورزي مازندران در رفع مشكلات كشاورزان اين استان شد


    ©2013 APG.ir