تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 مهر 1383-0:0

فرود هزاران پرنده مهاجر در پناهگاههاى نور و محمودآباد

هزاران پرنده مهاجر در يكصدهزار هكتار از پناهگاهها و آب بندانهاى فريدون كنار، محمودآباد و نور فرود آمدند.


به گفته يك مقام مسؤول حفاظت محيط زيست مازندران در ميان اين پرندگان افزون بر انواع مرغابى ها، فلامينگو، راكوت، حواصيل، آبچليك و باكلان، دو قطعه درنا نيز وجود دارد كه در مناطق امن «ازباران» و «سرخورد» فرود آمده اند. وى، محافظت شبانه روزى از اين پرندگان را كه از مناطق سيبرى و شمال اروپا به اين مناطق مهاجرت كردند در دوره زمستان گذرانى، تخم گذارى، جوجه آورى را از سوى مأموران و همياران مردمى آنها تضمين شده اعلام كرد.


    ©2013 APG.ir