تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 مهر 1383-0:0

در سومين فصل كاوش گوهرتپه ، يافته هاي جديدي از بزرگترين محوطه باستاني مازندران به دست آمد

به دنبال سومين فصل كاوشهاي باستان شناسي در گوهرتپه رستمكلا در شرق استان مازندران هيئت باستان شناسي به يافته هاي جديدي در زمينه نظام طبقات اجتماعي , گروههاي مهاجر و برخي موضوعات انسان شناسي دست يافت .


علي ماهفروزي , باستان شناس و سرپرست هيئت كاوش گوهرتپه اعلام كرد : كاوش باستان شناسي در سايت باستاني گوهرتپه بدنبال پژوهشهاي انجام گرفته در سالهاي گذشته بوده و اين تپه باستاني به عنوان مهمترين مكان در دوران شهرنشيني در حاشيه درياي خزر شناخته شد. وي گفت : به لحاظ وسعت گوهرتپه و قرار گرفتن آن در كنار محوطه هاي دوران پارينه سنگي و نوسنگي و با گمانه زني هاي انجام گرفته و پژوهشهاي موردي مشخص گرديد كه نخستين استقرار در اين محوطه در دوران نوسنگي و در 7000 سال پيش اتفاق افتاده است . ماهفروزي با اشاره به شرايط مناسب اقليمي در دشت منطقه و ازدياد جمعيت در اواخر دوران نوسنگي در اين تپه افزود : با توجه به مواد فرهنگي بدست آمده در گمانه هاي مختلف احتمال وجود يك جامعه مركب و پيچيده اجتماعي در گوهرتپه دور از ذهن نبوده و شرايط مطلوب و امكانات بالقوه باعث گسترش وسعت استقراري و قرارگيري اين منطقه در آستانه شهرنشيني در اوايل دوران مفرغ گرديد. باستان شناس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران اظهار داشت : گوهرتپه در اواسط دوران مفرغ به يكي از بزرگترين شهرهاي منطقه مبدل گرديد و وسعت آن به بيش از 50 هكتار رسيد . اين شهر در 3700 سال پيش به جهت گرم شدن منطقه به مرور شاهد كاهش جمعيت شد و به سرعت متروك گرديد. به احتمال مهاجرت ساكنان اين تپه به مناطقي كه داراي امكانات بالقوه در حاشيه كوهستاني همين منطقه بوده صورت گرفته و با به وجود آمدن امكانات لازم و شرايط اقليمي مناسب در 500 سال بعد يعني در دوران عصر آهن , اقوام جهت اسكان دائم راهي دشت منطقه شدند و در حاشيه شيب اين شهر ويران شده كه به صورت تپه ماهور درآمد تدفين هاي خود را انجام دادند. ماهفروزي در ادامه به بيان مراحل كاوش فصل اخير پرداخت و گفت : براساس كاوشهاي انجام گرفته در فصل جديد هيئت باستان شناسي گوهرتپه به نتايج قابل توجهي در زمينه نظام طبقات اجتماعي , گروههاي مهاجر و برخي از موضوعات انسان شناسي در زمينه امراض برخي از كودكان دست يافت . وي در پايان ابراز اميدواري كرد : درصورت اختصاص بودجه كافي و امكانات حفاظتي و همكاري مردم منطقه هيئت باستان شناسي گوهرتپه بتواند به اهداف بلند پژوهشهاي علمي و رونق گردشگري و اقتصادي اين منطقه كمك نمايد. خاطرنشان مي كند : در اين فصل از كاوش گوهرتپه رستمكلا تعدادي اسكلت بدست آمد كه به صورت چمباتمه و طاق باز دفن شده بودند. همچنين پيكره هاي سفالي و سنگي حيوانات و انسانها بهمراه آثار دوك و سردوك و فلاخن هاي گلي و قسمتي از معماري جوامع ساكن در قبل از عصر آهن از جمله آثار مكشوفه در اين فصل كاري هيئت بوده است .


    ©2013 APG.ir