تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 مهر 1383-0:0

معاون سياسي استاندار مازندران خواستار فعاليت احزاب براي انتخابات رياست جمهوري شد

معاون سياسي استاندار مازندران برلزوم فضاسازي براي شركت فعال مردم درانتخابات نهمين دوره رياست جمهوري تاكيد كرد.


«محمدرضا صالحي» درجمع احزاب سياسي گفت: احزاب و گروه ها بايد زمينه حضور فعال و با نشاط مردم درصحنه هاي سياسي به ويژه انتخابات آينده رئيس جمهوري را فراهم كنند. وي با اشاره به نقش مؤثر احزاب دركشور خواستار فعاليت بيشتر گروه ها و تشكل هاي سياسي شد. وي گفت: هم اكنون 57 گروه سياسي درمازندران فعاليت دارند. به گفته صالحي بيشترين گروه ها و احزاب سياسي مازندران درشهرهاي ساري، بابل، آمل و نوشهر فعال هستند.


    ©2013 APG.ir