تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 مهر 1383-0:0

اولین مدرسه کشتی ایران در سواد کوه تاسیس می شود

اولین مدرسه کشتی ایران با همکاری فدراسیون کشتی اداره کل تربیت بدنی استان مازندران و هیات کشتی سواد کوه ، در شهر سوادکوه دایر می شود.


درجلسه روز گذشته محمد رضا طالقانی ، رییس فدراسیون کشتی با نقی کلانتری ( رییس هیات کشتی مازندران ) و شاهرخ احمدی ( رییس هیات کشتی سوادکوه) طالقانی از آمادگی فدراسیون کشتی برای کمک به ساخت و تجهیز اولین مدرسه کشتی در سواد کوه خبر داد. طالقانی با اهدای دو تخته تشک به هیات کشتی سواد کوه از طرح تاسیس اولین مدرسه کشتی ایران در سواد کوه که از سوی شاهرخ احمدی مطرح شده است استقبال کرد. گفتنی است هادی حسینی ، مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران نیز با استقبال از تاسیس خانه کشتی در سواد کوه ، از همکاری همه جانبه اداره ورزش استان مازندران دراین راه خبر داده است. سواد کوه از قطب های اصلی کشتی مازندران است که درتمامی رده های سنی کشتی گیرانی را به تیم های ملی کشتی آزاد معرفی کرده است.


    ©2013 APG.ir