تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 مهر 1383-0:0

جدال درجویبار برای صدرنشینی

حساس ترین دیدارهفته سوم لیگ برتر کشتی آزاد گروه B درجویبار برگزارمی شود.


هفته سوم لیگ برترکشتی آزاد فردا برگزارمی شود ودرحساس ترین دیدارگروه B این رقابتها تیم نفت تهران مهمان تیم قدرتمند سلام جویبار است. درواقع برنامه این دیدارصدرنشین جدول رده بندی گروه خواهد شد. تیم سلام جویبار که درسالن مهدی حاجی زاده جویباربه میدان می رود ازحمایت تماشاگران پرشورجویبار ری برخورداراست، این تیم هفته گذشته توانست تیم پرقدرت راه آهن خراسان را با اقتداردرمشهد شکست دهد وحالا به دومین پیروزی خود امیدواراست. سلام جویباربا کشتی گیران شاخصی که دراختیاردارد امیدوارتراز حریف تهرانی خود است، آنها بهترین کشتی گیران مازندران را دراختیاردارند، ضمن آنکه ازگئورگی گوگچلید زه روس نیزبهره می برند. مهدی حاجی زاده، هادی پورعلیخانی، مراد محمدی، مسعود واحدی، سعید نیستانی، تقی مویدی ویاسرخالپورستاره های تیم سلام جویبارهستند که شانس این تیم را درمقابل با شاگردان محسن کاوه بیشترمی کنند. اما درسوی دیگرتیم نفت تهران با یک پیروزی مقابل نیروی زمینی ارتش ویک تساوی با پیام ارتباطات، صدرنشین گروه است این تیم نیز ازمدعیان گروه A لیگ برتربشمارمی رود وکشتی گیران شاخصی چون محمد رضایی، حسن طهماسبی، مهدی برائتی، بهمن طیبی وعباس بیگلربیگی را دراختیاردارد، اما بنظرنمی رسد شاگردان محسن کاوه، بتوانند درخانه مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برترکشتی آزاد ایران با دست پربه تهران برگردند. اما به میدان رفتن مهدی حاجی زاده قهرمان کشتی جهان درسال 2001 درسالنی که به نام خود وی نامگذاری شده است، محل برگزاری مسابقه حساس دوتیم سلام ونفت را تا آستانه انفجارپیش می برد، ضمن آنکه حاجی زاده می خواهد با حضوردرمیدان بر تمام شایعات پیرامون خود پایان دهد.


    ©2013 APG.ir