تعداد بازدید: 2891

توصیه به دیگران 3

دوشنبه 18 ارديبهشت 1391-16:54

حجازی:یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق می گیرم

 نه آزادي بيان داریم و نه  آزادي پس از بيان/حقوق شهردار در حدود 1.8 ميليون تومان است كه با كسر كسور در حدود 1.3 ميليون تومان می شود/آقاميري گفت: خدا شاهد است هفت دقيقه صحبت نكردم كه نقيبي گفت پس ساعت من خراب است/ همچين مي گوييد هفت دقيقه كه انگار وحي منزل است و نبايد بيشتر حرف بزنيم.(گزارش+حاشیه های جلسه شورای شهر ساری)


مازندنومه،محمداسماعيل بخشي سوركي:جلسه شوراي شهر ساري یک شنبه این هفته در حالي برگزار شد كه باز هم شاهد تنش و درگيري لفظي بين اعضاي آن در اين جلسه بوديم.

سيد محمد آقاي ميري در پاسخ به ادعاي شهردار ساري مبني بر مطرح شدن موضوع حقوق 10 ميليوني شهردار از جانب وي گفت: هم نطق و هم صداي بنده وجود دارد و تصديق مي كند كه بنده چنين حرفي را نزده ام.

 وي به آزادي بيان رسانه ها در طرح موضوعات انتقادي اشاره كرد و گفت: متاسفانه نه آزادي بيان كه آزادي پس از بيان نيز در جامعه ما وجود ندارد.

 آقاميري با خطاب قرار دادن آقاي كشاورز اظهار داشت: بنده بارها تذكر داده كه چرا تفريغ بودجه سال 91 هنوز اعلام نشده است كه متاسفانه نه تذكر بنده ثبت مي شود و نه كسي پاسخگو است.

 وي با اشاره به اينكه جذب نيرو بدون مصوب شوراها و انجام مراحل اداري دراستانداري غير قانوني است افزود:تذكر بنده را ثبت كنيد و به سازمان بازرسي اعلام كنيد و بگوييد كه شما بالاخره پس كجاي شهر را بازرسي مي كنيد.

 آقاميري با اشاره به اينكه جذب نيرو در شهرداري بي حساب و كتاب است افزود:شهرداري 54 نفر براي جذب نيرو به استانداري ليست داده است كه بايد مشخص شود چه ساز و كاري داشته است كه بنده هم از استانداري و هم از وزارت كشور اين موضوع را پيگيري كرده ام.

*حجازی:200 هزار نفر به جمعیت شهر اضافه می شود

در ادامه جلسه شورا با حضور محسن مجيدي -معاون عمراني فرماندار ساري- و عباس حسيني نژاد -فرماندار ساري- بحث در خصوص الحاق به محدوده شهر چند روستا به شور گذاشته شد.

 شهردار ساري در رابطه با تصميم گيري فرمانداري در اين خصوص اظهار داشت:الحاق اين روستاها به محدوده حريم شهري عملا 200 هزار نفر را به جمعيت شهر اضافه خواهد كرد.

وي گفت:خدمت رساني با وجود اين افزايش جمعيت دچار چالش شده چرا كه در آمد و امكانات خدمات رساني شهرداري محدود است.

*مجیدی:سناریوی پنجم را قبول کردیم

محسن مجيدي با بيان اينكه در اسفند ماه سال گذشته مصوبه الحاق به محدوده شهرها توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد افزود:در بند سوم اين مصوبه آمده است كه روستاهايي كه در حريم شهرها قرار دارند با تشخيص و درخواست فرماندار به محدوده آن شهر اضافه مي شود.

 وي با بيان اينكه فرماندار ساري خواهان تجميع افكار و عقايد جهت تصميم گيري درست در اين خصوص است، افزود:از همين رو طي جلسات متعددي تمامي مسائل در اين خصوص مورد ارزيابي و كارشناسي قرار گرفت.

معاون عمراني فرماندار ساري گفت: در جلسه كارگروه زيربنايي توسط خود مسكن شهرسازي پيشنهاداتي ارائه شد كه در اين خصوص شش سناريو و گزينه متفاوت مطرح شد.

 وي گفت: در كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي در نهايت سناريوي پنجم توسط اعضا تصويب و در آن روستاهايي به محدوده شهر الحاق شد.

 مجيدي با بيان اينكه اين كارگروه نظر خود را براي دريافت و پيشنهاد فرماندار به ما ارسال كرد افزود:اما اعتقاد فرماندار اين بود كه در كارگروه ويژه اي در شهرستان اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

وي گفت: در قدم اول قرار شد تا پيشنهاد مشخص شهرداري را در اين مورد داشته باشيم كه شهردار محترم در اين خصوص نظري ندادند.

معاون عمراني فرماندار ساري به جلسات متعدد شوراي شهرستان ، بخش بنياد مسكن ،اداره مسكن و شهرسازي اشاره كرد و گفت:طي جلسه تكميلي كه در دفتر فرماندار ساري تشكيل شد و پس از توضيحات و توجيهات مشاور انجام اين طرح با برخي تعديل هاي لحاظ شده، نظر فرماندار در اين مورد بيان شد.

 وي به بسياري از ساخت و سازهاي ناصحيح در حاشيه شهر اشاره كرد و گفت:نياز است تا با الحاق به محدوده شهري و با مديريت درست اين امر سامان دهي شود.

 مجيدي در خصوص تعديل برخي روستاها در اين طرح هم اظهار داشت: قرار شد با بحث هاي صورت گرفته در خصوص بحث توسعه عمودي و افقي اين مناطق مواردي لحاظ شود.

 وي گفت: به عنوان پيشنهاد فرماندار گزينه پنجم كارگروه معماري و شهرسازي را تعديل كرده و نظر خود را بيان كرديم.

معاون عمراني فرماندار ساري با بيان اينكه براي حفظ كاربري برخي از اراضي تا حد ممكن تلاش شده است تا با تطبيق نقشه توسط مشاور طرح اين راضي حذف شود.

وي همچنين در خصوص توسعه فضاي پيراموني شهر نيز عنوان داشت: قرار شد تا شهرداري اين طرح ها را تهيه كند و مشاور هم با تهيه طرح هاي هادي نهايت دقت را به خرج دهد تا در صورتي كه در چند سال آينده اين مناطق اطراف به شهر ملحق شوند همگوني با مبلمان شهري داشته باشند.

*حسینی نژاد: دهيار آن منطقه با دريافت جريمه اي اندك موضوع را پيگيري نمي كند

 عباس حسيني نژاد نيز با بيان اينكه ساخت و سازها در حاشيه شهر به صورت غير قانوني و غير استاندارد در حال انجام است افزود:حتي در حريم رودخانه ها نيز ساخت و ساز كرده اند كه در نهايت دهيار آن منطقه با دريافت جريمه اي اندك موضوع را پيگيري نمي كند.

 وي همچنين با بيان اينكه با الحاق به محدوده شهري كليه خدماتي كه شهرداري در اين مناطق انجام مي دهد قايل مشاهده خواهد بود افزود:ساخت و سازها و مبلمان بايد بر اساس مديريت شهري و مبلمان شهري صورت پذيرد.

 وي گفت: بايد با تصميم گيري درست در اين خصوص جلوي مسايلي را كه به نفع شهر نيست بگيريم.

حاشيه ها

-جلسه با 15 دقيقه تاخير آغاز شد چرا كه با حضور چهار نفر، جلسه شورا رسميت نداشت كه در دقايق آخر با حضور سيدمحمدآقاميري جلسه شورا رسمیت یافت.

- شهردار ساري با بيان اينكه رسانه ها در هفته قبل ادعا كردند كه بنده از شهرداري حقوق 10 ميليوني دريافت مي كنم افزود:بنده چنين حقوقي دريافت نمي كنم و تقاضاي جدي بنده از رياست شوراي شهر ساري اين است كه يك نفر از اعضاي شورا و يك نفر از اصحاب رسانه تمامي اسناد موجود در شهرداري و كارگزيني را بررسي كرده و جهت تنوير افكار عمومي اين موضوع را اعلام كنند.

- وي گفت: تنها يك نفر از اصحاب رسانه و خبرنگاران حضور داشته باشد زيرا كه به خاطر يك گزارش يكي از اعضاي شوراي شهر،رسانه ها گزارش و شب نامه درست كردند و دوست و دشمن در عرض يك هفته با من تماس گرفتند كه آيا واقعا راست است كه حقوق 10 ميليوني مي گيري؟ كه بنده در پاسخ گفتم كه من نمي گيرم شايد آن حجازي ديگري باشد كه چنين حقوقي دريافت مي كند.

- در ادامه به خاطر حضور فرماندار ساري در ساعت 6 و بررسي دستور جلسه الحاق به بافت و محدوده شهري برخي از روستاها نقيبي از آقاميري و باقري خواست تا هر كدام سه دقيقه صحبت كنند و خطاب به يكي از اعضا گفت:"كرنومتر ره بيارين تايم بيريم!"

- باقري در پاسخ به شبهه 10 ميليوني شهردار ساري گفت: البته شايد منظور اين بوده است كه شهردار ساري لياقت اين را دارد كه 10 ميليون در ماه حقوق دريافت كند.

- وي گفت: بنده شخصا با مراجعه به شهرداري و بررسي برخي از اسناد تاسف خوردم این شهردار كه از صبح تا شب در شهرداري مشغول فعاليت است حقوقش از برخي از مديران عامل شهرداري ها كمتر است.

-حجازي گفت: حقوقم در حدود 1.8 ميليون تومان است كه با كسر كسور در حدود 1.3 ميليون تومان دريافتي خالص بنده مي باشد.

- سيد محمد آقاميري هم در شروع سخنان خود گفت: به من اجازه دهيد كه بيشتر صحبت كنم كه نقيبي گفت : فقط 3 دقيقه كه وي در پاسخ ابراز داشت كه فقط 5 دقيقه عليه من حرف زدند و مطابق قانون بنده مي توانم از خودم دفاع كنم.

- وي با اشاره به جذب چهار نفر در سازمان عمران شهرداري و با اعلام اسامي چندين نفر و تاريخ جذب اين افراد افزود:مي گويند يك نفر منتسب به حجازي است و يك نفر هم يا به حق و يا ناحق منتسب به آقاي نقيبي مي باشد.

-نقيبي در پاسخ به انتقاد آقاميري مبني بر ندادن ليست اسامي افراد جذب شده در شهرداري اظهار داشت:اگر آقاي آقاميري درخواست خود را مكتوب به بنده مي دادند حجازي ظرف مدت دو روز موظف بود كه اسامي را اعلام كند.

- وي همچنين گفت: در طول اين مدت به من كه در دو قدمي شما بودم مراجعه نكردي چطور تا استانداري و وزارت اطلاعات رفتي؟

-نقيبي خطاب به اصحاب رسانه گفت: به قول آقاميري، آقاي تيموري(نام یک روزنامه نگار) تو بنويس.....همه بنويسند.....اگر تخلف شود حجازي بايد پاسخگو باشد.

 -وي گفت: براي سازمان عمران 82 نفر ثبت نام كردند كه سه سال است اين اسامي در آنجا وجود داشته است و با ساز و كار اين افزاد جذب شده اند كه آقاميري اعتراض كرد و نقيبي هم گفت: شما هفت دقيقه صحبت كردي بس است.

-آقاميري هم در پاسخ گفت: خدا شاهد است هفت دقيقه صحبت نكردم كه نقيبي گفت پس ساعت من خراب است!

- وي همچنين گفت: آقاي آقاميري اگر قانون است بياوريد من ببينم ! در اين لحظه باقري هم تذكر دادند كه جناب نقيبي شما به عنوان رياست شورا بايد جلسه را اداره كني و سعه صدر داشته باشي. وي همچنين گفت: در اعتراضات هر درخواستي اگر مكتوب قید شود مسئول موظف است يا به شكل شفاهي و يا مكتوب پاسخگو باشد.

- نقيبي در پاسخ گفت: نه بگذاريد همه بدانند تا خداي نكرده فكر بيراهي نكنند . شهردار ساري هم در اين خصوص اظهار داشت: هر نماينده اي شخصيت مستقل دارد كه تمام تصميمات در هيئت مديره و شوراي سازمان مطرح مي شود كه در مجموع تصميم گيري مي كنند.

-وي با بيان اينكه جذب نيرو در استانداري مراحل گزينشي خاص خود را دارد افزود:در اين خصوص بايد از فيلتر دستگاه هاي نظارتي رد شد.

-حجازي با بيان اينكه شورا در اين چند سال چه مداركي خواست كه ما نداديم افزود: اگر درخواستي هست آقايان كتبا بنويسند من در خدمت شان هستم.

- در پايان زماني كه احمدي قصد صحبت داشت، نقيبي به او گفت تنها هفت دقيقه مي تواني صحبت كني . احمدي نيز با بيان اينكه حرف شما وحي منزل نيست افزود:"همچين مي گوييد هفت دقيقه كه انگار وحي منزل است و نبايد بيشتر حرف بزنيم."

 وي با انتقاد شديد از نقيبي در خصوص عدم درج تذكر وي در پايان صورتجلسه جلسه قبل شورا گفت: چرا نظر بنده در جلسه قبل در صورتجلسه با دستور شخص شما حذف شد؟

- نقيبي گفت:هر سخني كه در داخل جلسه مطرح شده باشد بايد در صورتجلسه باشد كه احمدي در پاسخ گفت:پس چرا شما امضاي صورتجلسه را در دفتر كار بنده از من مي گيريد؟همين جا امضا بگيريد و ضمنا بنده يقينا مسئول تمام حرف هايي هستم كه خواهم زد.

-وي با بيان موضوعي از اصحاب رسانه خواست تا اين موضوع را رسانه اي نكنند كه اين كار وي به درگيري شديد لفظي با نقيبي منتهي شد به طوري كه تا 10 دقيقه بعد از پايان جلسه شورا ، نقيبي و احمدی به بگو مگوي لفظي در اين خصوص پرداختند.


 • دوشنبه 24 تير 1392-0:0

  تو بگو هزار تومن.هه

  • شهروند درجه آخر از منطقه 22 بهمنپاسخ به این دیدگاه 0 0
   پنجشنبه 21 ارديبهشت 1391-0:0

   آيا متولي مستقيم مديريت و خدمات شهري شهرداري نيست ؟ .شهرداري براي منطقه 22 بهمن هيچ كاري نكرده .يك موضوع رو بگم تا بلكه عدم نظارت و بي كفايتي شهردار براي بعضي ها مسجل بشه : ماشين حمل زباله در منطقه 22 بهمن شب عيد در زدند و گفتن عيدي بدهيد . ما هم گفتيم شب عيد هست و دست ما هم خالي هست . از آن شب به بعد ديگه آشغال دم در خونه ما رو نمي برند. بهش ميگويم آقا چرا نميبري . تو جواب ميگويد دوست دارم . اصلا آشغال و هم تو كوچه پخش ميكنم . هر جا هم دوست داري بگو . هر جا هم مي خواهي برو شكايت كن.هر وقت بخواهم ميبرم و هر وقت بخواهم نمي برم . (چون شب عيد بهش عيدي نداديم ) . آقايون بايد قبول كنند شهردار و رئيس شورا بي كفايت هستند . اينكه من بگويم يا كس ديگه بگويد ملاك نيست ، مشهود است . كافي است يكبار از ديد طراحي شهري و خدمات شهري در كووچه هاي باريك ساري بگرديد .

   • سه شنبه 19 ارديبهشت 1391-0:0

    200000نفر به جمعیت شهری ساری اضافه شده که بیشتر از 500000 نفر شده جمعیت شهر ساری حالا اگه جمعیت روستاها رو اضافه کنیم به نظرتون چقدر میشه جمعیت شهرستان ساری؟

    • سه شنبه 19 ارديبهشت 1391-0:0

     اگه نظم داشت در کار شورای شهر وشهرداری وضعیت شهر ما این نبود
     وضعیت اجتماعی بد نابهجاری های اخلاقی
     وضعیت بد نظافت شهر عدم وجود مر کز تفریحی پارک تفریحی و...درد های ساری هست
     جدید اهم برای وردودی پارک تجن ورودی می گیرن ولی معلوم نیست بابت چه خدماتی می دهند!!!!
     اقایون فقط به فکر جذب بستگان ونزدیکان خودشون تو شهرداری هست.
     خدا عاقبتشونو بخیر کنه شهر داری تا شب که خوبه تا صبح هم تو تو شهرداری حضور داشته باشد فکر نکنم باز کاری از دستش بر بیاد پل رو گذر کنار سپاه رو که گند زدند ووووباقی مسایل که در این مقال جای نمیگیره!!!!!!

     • سه شنبه 19 ارديبهشت 1391-0:0

      آقای احمدی زمین داراقرآن را در شورای قبلی که حضور داشتی در انتهای بلوار ارتش گرفتی وساختی ومیبینی چه ترافیکی راه انداختی؟ یه کم توجلسات شورا محترمانه تر صحبت کن

      • دوشنبه 18 ارديبهشت 1391-0:0

       این احمدی و آقامیری فقط وفقط انتقاد وحرف زدن بندند... به هیچ عنوان تو مرحله بعد بهشون رای نمیدیم

       • دوشنبه 18 ارديبهشت 1391-0:0

        شهر دار محترم يكي از بهترين راه هاي نجات شهر ساري اضافه شدن روستا هاي متصل به شهر است و دلايل آن نيز به شرح ذيل مي باشد:
        1- عملا هم اكنون شهر داري ساري به اين روستا ها سرويس مي دهدو تمام بار مسئوليت اين روستا ها و فشار جمعيتي اين روستا ها به شهر ساري وارد مي شود. بدون اينكه كوچكترين سودي داشته باشد.
        2- بدون نظارت شهر داري ساخت و ساز در آنجا در حال انجام است . با پيوستن به شهر ساري نظارت شهر دار محترم بر اين نوع ساخت و ساز ها بيشتر مي شود
        3- تاكي مي خواهيدجاوي پيوستن اين روستا ها را به شهر ساري بگيريد .فاصله بين آنها با شهر ساري به صفر رسيده و از نظر ساختاري با شهر ساري ادغام شده اند.
        بايد از نظر مديريتي هم با شهر ساري ادغام شوند.
        4- با اضافه شده جمعيت بسيار زياد، پيگير تبديل شهر ساري به كلان شهر بايد باشيم تا از مزاياي آن در بودجه دولتي استفاده كنيم.
        5- مديريت يك پارچه مي توانيد داشته باشيد . مانند شهر تهران كه حتي فرماندري شهرستان ري ، شهرستان شميران و غيره در قالب مناطق شهر تهران قرار گرفته اند و مديريت يك پارچه بر آن اعمال مي شود.

        • دوشنبه 18 ارديبهشت 1391-0:0

         من كه مي گم دست شورا و شهردار تو يه كاسه است!

         • دوشنبه 18 ارديبهشت 1391-0:0

          آيا فقط حقوقت رو گفتي يا پول هاي من درآوردي جنبي را هم در نظر گرفتي؟

          • دوشنبه 18 ارديبهشت 1391-0:0

           ولي به اندازه صدهزارتومنم راندمان نداري


           ©2013 APG.ir