تعداد بازدید: 2419

توصیه به دیگران 1

جمعه 22 ارديبهشت 1391-21:59

گاه شمار هفته

رویدادهای تقویمی مازندران در هفته جاری؛به دار آویختن شیخ خلیفه مازندرانی+گردهمایی روحانیان شهر ساری+انتشار روزنامه امواج خزر+پایان ساخت تونل کندوان


*شنبه 23 اردیبهشت، 19دماه 1523 تبری

به دار آویختن شیخ خلیفه مازندرانی از عالمان نامدار در مسجد جامع سبزوار(736 و به روایتی 739 قمری).شیخ خلیفه مازندرانی رهبر معنوی نهضت شیعی سربداران محسوب می شود.

*یک شنبه 24 اردیبهشت،20 دماه 1523 تبری

گردهمایی روحانیان شهر ساری به حمایت از روحانیان حوزه علمیه قم(1357)

*دوشنبه 25 اردی بهشت،21 دماه 1523 تبری

انتشار روزنامه امواج خزر به مدیریت ایرج فرزانه در شهر آمل(1330 شمسی)

*پنج شنبه 28 اردی بهشت،24 دماه 1523 تبری

 
كار ساختن تونل كندوان در روزي چون امروز در سال 1317 (1938ميلادي) به پايان رسيد. ساختن اين تونل به طول 1883 متر در ارتفاع 3030 متري كوه هاي البرز 3 سال طول كشيده بود. اين تونل پر ترافيك، فاصله رفت و آمد تهران با ساحل درياي مازندران را كوتاه كرده است. در زمان ساختن تونل کندوان، درآمد ايران از نفت ناچيز بود.    ©2013 APG.ir