تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 29 مهر 1383-0:0

تجمع صنفي دانشجويان دانشكده‌ فني دانشگاه مازندران در اعتراض به كيفيت نامناسب غذا

دانشجويان دانشكده فني دانشگاه مازندران به همراه اعضاي شوراي صنفي دانشكده نسبت به كيفيت نامناسب غذا و ساير خدمات رفاهي دانشجويان روز سه‌شنبه دست به تجمع صنفي زدند.


در اين اعتراض دانشجويان اقدام به ريختن غذاي خود در محوطه دانشكده كردند، تا عدم رضايت خود را نسبت به وضعيت موجود اعلام نمايند و خواستار رسيدگي هر چه سريعتر مسئولين دانشكده به اين وضعيت شدند. شوراي صنفي دانشكده فني دانشگاه مازندارن نيز با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: در عصر حاضر كه در تمام مراكز آموزشي و علمي دنيا بحث بر سر تحقيقات علمي و مباحثي فراتر از آنست، ما دانشجويان دانشگاه مازندران هنوز بر سر كمترين حقوق يك دانشجو ازجمله، غذا، خوابگاه و ... بايد وقت خود را بيهوده تلف كنيم. دانشجويان در اين بيانيه با اعتراض به وضعيت نامناسب غذا، خواستار رسيدگي هر چه سريعتر به وضعيت نامطلوب غذا شده‌اند.


    ©2013 APG.ir