تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 30 مهر 1383-0:0

انتقاد نماينده مردم قائمشهر درمجلس از نبود بازار خريد براي مركبات مازندران

وضعيت نابسامان و نبود بازار خريد براي محصول مركبات باعث تشديد دغدغه ها و نگراني هاي باغداران استان مازندران شده است.


دكتر قربانعلي نعمت زاده نماينده مردم قائم شهر، سواد كوه و جويبار درمجلس شوراي اسلامي با اشاره به مطلب فوق ضمن ابرار نگراني از وضعيت موجود مركبات، نداشتن سياست هاي حمايتي و پايانه هاي صادراتي، نبود برنامه ريزي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و ناتواني سازمان جهاد كشاورزي مازندران درانتقال به موقع مشكلات وچاره انديشي براي رفاه حال كشاورزان و باغداران را ازمشكلات جدي برسر راه محصول مركبات مازندران ذكر كرد و افزود: به دليل ناكارآمدي مديريت هاي اين وزارتخانه متأسفانه توليدكنندگان محصولات كشاورزي وباغي همواره با بحران عرضه و فروش دسترنج خود دربازار روبه رو هستند. عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: وزارتخانه اي كه تنها همانند يك شركت تعاوني به تهيه و توزيع نهاده هاي كشاورزي از قبيل بذر و سم وكود مبادرت مي كند بهتر است درآن بسته شود تا كشاورزان و باغداران بدانند كه هيچ متولي براي حمايت از آنها وجود ندارد.


    ©2013 APG.ir