تعداد بازدید: 5872

توصیه به دیگران 12

شنبه 24 تير 1391-23:27

دیوار درختی!

احترام به طبیعت؛صاحب خانه به جای آنکه درخت گردو را ببرد و دیوار منزل را یکسره ادامه دهد،ترجیح داد درخت را بین دیوار قرار دهد تا مصون بماند.


مازندنومه،محمد حسین ملایی کندلوسی:همانطوری که درتصویر مشاهده می کنید تنه یک درخت گردوی بزرگ، بین دیوار یک منزل مسکونی قرار گرفته است و به نوعی دیوار درختی را تشکیل داده است.

 نکته حائز اهمیت اینکه صاحبخانه به جای آنکه این درخت را ببرد و دیوار منزل را یکسره ادامه دهد ترجیح داد درخت را بین دیوار قرار دهد تا از آسیب مصون بماند.کاش همه برای درخت این قدر اهمیت قائل بودند.©2013 APG.ir