تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 18 آبان 1383-0:0

استاندار مازندران: وضعيت بخش‌‏هاي صنعت و معدن در مازندران بحراني است

اشتغال غيرمولد در واحدهاي صنعتي و معدني استان مازندران و مشكلات ساختاري بخش صنعت و معدن موجب كاهش بهره‌‏وري نيروي كار در استان گرديده است.


‌‏فولادگران، استاندار مازندران ضمن بيان مطلب فوق گفت: علاوه بر اين فقدان تاسيسات زيربنايي مناسب در شهرك‌‏ها و نواحي صنعتي موجب افزايش هزينه سرمايه‌‏گذاري و در نتيجه كاهش بهره‌‏وري سرمايه در بخش صنعت و معدن استان گرديده است. وي، افزود: بررسي حساب توليد استان طي دوره 80-76 نشان مي‌‏دهد كه سهم استان درتوليد ناخالص داخلي كشور همواره كمتر از سهم استان از جمعيت كشور استف كه بيشترين و كمترين سهم استان از نظر ارزش افزوده به بخش‌‏هاي كشاورزي، ماهيگيري و صنعت و معدن تعلق دارند. وي، تاكيد كرد: سرانه توليد ناخالص استان مازندران با احتساب نفت و گاز در سال 80 معادل 13/10 ميليون ريال بود كه كمتر از سرانه توليد كشور است به نحوي كه در بين استان‌‏ها در جايگاه دوازدهم قرار دارد. وي، همچنين سرانه توليد ناخالص داخلي استان بدون احتساب نفت و گاز را نيز معادل 13/10 ميليون ريال اعلام كرد كه بيشتر از سرانه توليد كشور بوده و درجايگاه نهم قرار مي‌‏گيرد. مهندس پنجه‌‏فولادگران، تاكيد كرد: سرانه بخش صنعت و معدن نيز منفي بوده كه بيانگر وضعيت بحراني اين بخش‌‏ها در استان بوده،همچنين بهره‌‏وري نيروي كار انسان در بخش كشاورزي بالاتر از ميانگين كشوري است. استاندار مازندران، گفت: نسبت سهم توليد ناخالص داخلي استان مازندان به سهم جمعيتي كشور در سال 80 معادل 88 و صفر است كه اين شاخص رتبه استان در بين استان‌‏هاي كشور دوازدهم مي‌‏باشد.


    ©2013 APG.ir