تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 19 آبان 1383-0:0

پايان سومين فصل كاوش هاي باستاني در گوهرتپه مازندران

سومين مرحله از عمليات كاوش هاي باستاني در گوهرتپه مازندران با موفقيت انجام شد.


«علي ماهفروزي» سرپرست كاوشگران گوهرتپه مازندران با اعلام خبر بالا افزود: با اجراي اين طرح يافته هاي جديدي در زمينه نظام طبقات اجتماعي، گروه هاي مهاجر و موضوعات انسان شناسي به دست آمد. وي افزود: تپه گوهرتپه، مهمترين مكان در دوران شهرنشيني در حاشيه درياي خزر شناخته مي شود. وي گفت: براساس كاوش هاي صورت گرفته نتايج روشني در مورد زواياي زندگي اجتماعي انسان ها در ادوار تاريخي بدست آمده است. وي افزود: در صورت تخصيص اعتبار لازم هيئت باستان شناسي گوهرتپه مي تواند به اهداف بلند پژوهش هاي علمي دست يابد.به گفته وي در جريان اين كاوش ها در منطقه رستمكلا تعدادي اسكلت دفن شطده كشف شد. «ماهفروزي» وسعت منطقه گوهرتپه را بيش از 50 هكتار اعلام كرد و افزود: اين شهر در سه هزار و 700 سال پيش به دليل گرم شدن منطقه به مرور با كاهش جمعيت مواجه شد.


    ©2013 APG.ir