تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 19 آبان 1383-0:0

يک شاليکوبى در بندپى شرقى بابل دچار حريق شد

بخشداربندپى شرقى شهرستان بابل ازآتش سوزى شاليکوبىدر روستاى گردرودبار خبر داد.


"مهدى موسى نژاد" گفت : اتصال و جرقه سيم علت اصلى آتش سوزى بوده است . به گفته وى " اصغر زاده " مالک اين شاليکوبى از سوختن چندين تن شلتوک و دستگاه شاليکوبى خبر داد و گفت : اين آتش سوزى خسارت مالى فراوانى به بار اورده است . وى نبود نيروىهاى آتش نشانى در بخشداريها را از مشکلات خدمات ايمنى منطقه خواند و گفت : به دليل فاصله ۳۵ کيلومترى با شهر از خدمات آتش نشانى محروم هستيم . شهرستان بابل با دو شهر بابل و اميرکلا و شش بخش داراى۴۵۰ هزار نفر جمعيت است .


    ©2013 APG.ir