تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 20 آبان 1383-0:0

واگذارى مرحله دوم سيم کارت هاى تلفن همراه در مازندران آغازشد

دراين مرحله هشت هزار و۱۳۸ سيم کارت واگذار مىشود.


متقاضيان داراى فيش هايى که دو رقم سمت راست فيش آنها به اعداد۹۷ ، ۸۸ ،۵۷ و۶۳ ختم مىشود ، دراين مرحله با ارايه اصل فيش و کارت شناسايى معتبر به دفاتر پست محل ثبت نام دراستان مىتوانند سيم کارت تلفن همراه خود را دريافت کنند. درمرحله اول واگذارى سيم کارت تلفن همراه دراستان مازندران هشت هزار و۳۰۰ سيم کارت واگذار شد. بيش از۲۰۰ هزار نفر دراستان مازندران براى دريافت تلفن همراه درسال گذشته ثبت نام کردند.


    ©2013 APG.ir