تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 20 آبان 1383-0:0

نوآوري "نيما" ريشه در گذشته شعر فارسي داشت

مصطفي محدثي‌خراساني گفت: نوآوري‌هاي نيما در شعر فارسي، ريشه در مسائل گذشته شعر فارسي داشت و اين حركتي ريشه‌دار در شعر سنتي بود.


مصطفي محدثي‌خراساني، شاعر به مناسبت سالروز تولد نيما يوشيج در 21 آبان گفت: بسياري از منتقدين به لحاظ تاريخي بر اين اعتقاد بوده‌اند كه زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيازمند شاعري چون نيما بود. نيمايي كه بتواند تحولي را با شرايط موجود شعر به وجود آورد. ظهور نيما در آن دوران طبيعي بوده و نوآوري‌هاي نيمايوشيج ريشه در مسائل گذشته شعر فارسي داشت. وي افزود:كار نيما حركتي ريشه‌دار در شعر سنتي بود و نيما توانست با نوآوري‌هاي خود در مقابل مخالفت‌ها بايستد و خود و نظرش را ميان شاعران تثبيت نمايد و افرادي نيز نوع شعر وي را پذيرفتند. در آن دوران نيمايوشيج نيز براي ابداع كار خود لوازم كامل را در اختيار نداشت تا تئوري‌هاي خود را به طور كامل انجام دهد و بعد از نيما بزرگاني چون اخوان ثالث و شفيع كدكني نيز در نوع شعر نيما كمال يافتن آن موثر بودند. وي درباره تاثير شعر نيما ادامه داد: نيما نه تنها قالب تازه‌اي را ارائه داد بلكه بر قالب‌هاي كهن شعر فارسي هم تاثير گذاشت و با استفاده از زباني نو و شيوه غزل كلاسيك، شعر نو را پايه‌گذاري كرد. نوآوري نيما بعد از وي توسط احمدشاملو پيش رفت و به دنبال آن شعر سپيد پا به عرصه شعر فارسي گذاشت. البته شعر سپيد نيز بعد از مدتي از سير طبيعي خارج شد و بر اين اساس نحله‌بازي‌ها و تئوري‌بافي‌ها به وجود آمد، نوآوري‌ها ناكام ماند و در دهه 70 نوآوري‌ها به شكل نادرست ارائه شد. اين شاعر با عنوان اين مطلب كه نوآوري‌ها باعث كنار كشيدن برخي از شاعران شد، اظهار داشت:با برخي از نوآوري‌هاي بي‌دليل شاعران برخي از بزرگان شعر فارسي خود را كنار كشيدند اما در شرايط امروز فرصت استثنايي به وجود آمده كه شعر اصالت گذشت خود را بازيابد و دوباره بازار آن رونق يابد. كساني نيز كه خود را كنار كشيده‌اند باز هم پا به عرصه گذاشته و شعر گذشته را زنده كنند.


    ©2013 APG.ir