تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 23 آبان 1383-0:0

تابلوهاي راهنمايي و رانندگي جاده هاي مازندران قدمت 30 ساله دارند

معاون راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي مازندران از فرسودگي تابلوهاي هشداردهنده حاشيه جاده هاي اين استان انتقاد كرد.


سرهنگ «قاسم پنج مير» در جلسه شوراي ترافيك مازندران گفت: متاسفانه در حال حاضر متولي تهيه و تجهيز امكانات ترافيكي در استان مشخص نيست. وي بااشاره به وضعيت جاده هاي مازندران افزود: تابلوهاي راهنمايي و رانندگي نصب شده در جاده هاي مازندران مربوط به 30 سال گذشته است. وي با تاكيد بر توانمندي عوامل راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در ايجاد نظم ترافيكي خواستار همراهي دستگاه هاي مسئول در اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي شد. «پنج مير» با انتقاد از كندي عمليات خط كشي خيابانهاي مازندران بر لزوم چاره انديشي براي رفع مشكلات ترافيكي اين استان تاكيد كرد.


    ©2013 APG.ir