تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 23 آبان 1383-0:0

بيش از۶۰ اصله درخت کهنسال در عرصه هاى جنگلى غرب مازندران شناسايى شد

" سيد محمد مرتضوى " گفت: اين درختان باهمکارى موسسه تحقيقات جنگل و مرتع سازمان جنگلها و ادارات منابع طبيعى به زودى شناسنامه دار مىشوند.


به گفته وى اين درختان علاوه بر ارزش تاريخى و ژنتيکى در شيوه بذرگيرى و قلمه زدن جهت تکثير و ازدياد آن بسيار اهميت دارد. وى اظهاراميدوارى کرد با شناسايى و مطالعات جامع بر روى اين درختان در قالب طرح مدون بتوان جنبه هاى مختلف اين درختان را مورد بررسى قرار گيرد. " اسکندر رضايى " کارشناس ارشد منابع طبيعى نوشهرخاطرنشان کرد : درختانى که از اين مرحله به بعد زنده مانى خود را حفظ کرده اند مىبايست در قالب آثارتاريخى طبيعى مورد توجه و حمايت قرار گيرند. وى قدمت برخى از درختان را بيش از۴۰۰ سال اعلام کرد و گفت : در کشورهاى نظير آلمان و فرانسه نزديک شدن به محدوده اين گونه درختان تا شعاع ۱۵ مترى ممنوع بوده و از انهابراى به عنوان يک جاذبه گردشگرى استفاده مى شود . اين درختان کهنسال از جمله از نوع بلوط، ون ، افرا، چنار و سرخدارهستند. وسعت عرصه هاى جنگلى غرب مازندران ۳۲۰ هزار هکتار است .


    ©2013 APG.ir