تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 23 آبان 1383-0:0

ترانزيت مواد نفتي از بنادر نكا و نوشهر 112 درصد افزايش يافت

حجم مبادلات تجاري و ترانزيت مواد نفتي در بنادر نوشهر و نكا از مرز 3 ميليون و هشتصد و پانزده هزار تن گذشت .


بنا به گزارش روابط عمومي و امو بين الملل سازمان بنادر و كشتيراني اين ميزان مبادلات توسط 906 فروند كشتي تجاري و نفتي كه نسبت به هفت ماه سال گذشته در خصوص تردد كشتي بيش از 42 درصد افزايش داشته است . عمده مبادلات تجاري و نفتي در بنادر مازندران به ترتيب با كشورهاي جمهوري روسيه , جمهوري آذربايجان , جمهوري قزاقستان و جمهوري تركمنستان مي باشد. عمده واردات در بندر نوشهر شامل آهن آلات , چوب و تخته , گندم و موادشيميايي , كاغذ و مقوا مي باشد و صادرات نيز شامل محصولات دامي و گياهي و كالاي سوپر ماركتي مي گردد كه از بندرنوشهر به كشورهاي حاشيه درياي خزر ارسال مي شود. ترانزيت مواد نفتي در بنادر نوشهر و نكا در مدت هفت ماهه اول سال جاري به رقم 2 ميليون 934 هزار تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 112 درصد افزايش داشته است .


    ©2013 APG.ir