تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 25 آبان 1383-0:0

مازندران حادثه‌خيزترين استان کشور است

دبير ستاد حوادث غيرمترقبه استان مازندران گفت به دليل شرايط خاص اقليمي اين استان ازنظر حادثه‌خيزي استان اول کشور شناخته شده است.


مهندس پورمحمد افزود: درسال 81، 61 حادثه دراين استان رخ داد که بالغ بر 5/8 ميليارد تومان خسارت و 9 نفر کشته درپي داشت. درسال82، 60 مورد حادثه با 50 نفر کشته و بالغ بر 5/4 ميليارد تومان خسارت به همراه داشت. درسال 83 تاکنون 29 مورد حادثه بوجود آمد که متاسفانه 62 ميليارد تومان خسارت و 27 نفر کشته برجاي گذاشت. رئيس ستاد حوادث غيرمترقبه استان حوادثي ازقبيل زلزله، سيل، رانش زمين، سرما صاعقه و گرمازدگي را عامل اين خسارات دانست و تصريح کرد: رويکرد اين ستاد برمبناي جلوگيري از حوادث و پيشگيري از آن مي‌باشد و در سال گذشته 50درصد بودجه ستاد حوادث جهت پيشگيري هزينه شده است.


    ©2013 APG.ir