تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 25 آبان 1383-0:0

نرخ اشتغال در استان مازندران به 90/8درصد رسيد

طي سال‌‏هاي 78 تا 82 , 85 هزار و837 فرصت شغلي در استان مازندران ايجاد شده و نرخ اشتغال در اين استان از 88/73درصد در سال 78 به 90/8درصد در پايان سال 82 رسيده است.


"سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي استان مازندران" در گزارشي با اعلام اين خبر آورده است, طي چهار سال برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه21 هزار و 459 فرصت شغلي در اين استان ايجاد شده است. اين درحالي است كه براساس اهداف برنامه سوم، درحالت خوش بينانه سالانه ايجاد 22 هزار و500 فرصت شغلي و در حالت بدبينانه سالانه ايجاد15 هزار و750 فرصت شغلي براي استان پيش بيني شده بود. براساس اين گزارش، عملكرد سال‌‏هاي 82-78 برنامه سوم توسعه در مازندران مبين آن است كه براساس سناريوي خوشبينانه 95/1درصد و براساس سناريوي بدبينانه 136 درصد از اهداف اشتغال در استان محقق گرديده كه بيانگر موفقيت‌‏هاي استان در اين زمينه بوده است. براساس اين گزارش؛ تعداد جمعيت شاغل استان از764 هزارو 247 نفر درسال 78 به 850 هزار و84 نفر در سال 1382 افزايش يافته است.


    ©2013 APG.ir