تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 25 آبان 1383-0:0

153کودک ونوجوان بىسرپرست در مازندران وجود دارند

معاون اموراجتماعى بهزيستى مازندران از وجود۱۵۳ کودک ونوجوان بى سرپرست در مازندران خبر داد.


"عزيزى" افزود: اين افراد تا۱۸ سالگى در اختيار اين مراکز هستند. وى اضافه کرد : بهزيستى براى هر يک از اين فرزندان ماهانه ۴۰۰ هزارريال به مراکز خيريه اى نگهدارى پرداخت مىکند. وى ادامه داد : بسيارى از اين فرزندان به علت اختلافات خانوادگى که منجر به جدايى پدر و مادر شده است ، مىباشند. وى از وجود فرندران بد سرپرست نيز خبر دادو گفت : متاسفانه اين عده در سن بالا آداب و رسوم اوليه زندگى حتى سلام کردن را بلد نيستند. وى خاطر نشان کرد : ۱۶۲ کودک زير سه سال بىسرپرست و بد سرپرست از طريق بهزيستى نزد بستگان و داوطلبان نگهدارى مىشوند. "عزيزى" از وجود۵۰۰ خانواده در نوبت پرورش و نگهدارى فرزندان در مازندران خبر داد و گفت : البته خانواده هاپرورش کودکان زيرسه سال را قبول مىکنند. معاون امور اجتماعى بهزيستى مازندران تصريح کرد : اکنون ۱۸۵ نفر از اين افراد که ازطريق مراکز پرورش و نگهدارى ازدواج و به جامعه بازگشتند با ما ارتباط دارند.


    ©2013 APG.ir