تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 آبان 1383-0:0

كمبود قاضى در مازندران

۳۱ درصد پستهاى قضايى در استان مازندران خالى است.


رئيس كل دادگسترى استان مازندران با اعلام اين مطلب گفت: در كشور قاضى بسيار كم داريم، به طورى كه براى هر ۱۰۰ هزار ايرانى، فقط ۹ قاضى وجود دارد. «فولادى آملى» افزود: از لحاظ امكانات مالى در كشور نيز با مشكل روبرو هستيم و تاكنون نيمى از درآمدهاى قوه قضاييه از جرايم به دست مى آمد كه مجلس ششم آن را حذف كرد و اكنون از اين لحاظ در مضيقه هستيم. وى همچنين از راه اندازى يك هزار شورا در استان خبر داد و گفت: در سال ۸۰ ـ ۷۹ با افزايش ۱۷ تا ۲۰ درصدى پرونده ها مواجه بوديم، اما در سال ۸۲ اين ميزان به ۶ درصد رسيد و در حال حاضر با وجود دادسراها به درصد معكوس رسيده ايم.


    ©2013 APG.ir