تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 آبان 1383-0:0

هواشناسى مازندران : هواى استان درروزهاى پايانى هفته سرد وبارانى مىشود

مسوول مرکز پيش بينى اداره کل هواشناسى استان مازندران گفت : تجزيه وتحليل نقشه هاى هواشناسى بيانگر استقرار جريانات سرد و مرطوب شمالى در روزهاى پايانى هفته بر روى نوار شمالى کشور مىباشد.


"اصغر بسطامى" اظهارداشت : با شکل گيرى جريانات مرطوب و سردشمالى برروى سواحل جنوبى درياى خزر پيش بينى مىشود از روز پنجشنبه هفته جارى شاهد وزش باد، بارش باران ، کاهش دما، مواج شدن دريا و احتمال رعد وبرق در استان باشيم . وى تصريح کرد : با فعاليت اين سامانه بارش برف درنقاط سردسيرو کوهستانى دور از انتظار نخواهد بود. به گفته وى روز جمعه به تدريج از ميزان ناپايدارىها کاسته خواهد شد. درحال حاضر هواى اکثر مناطق مازندران صاف تا کمى ابرى است . دماى هواى سارى با دو درجه افزايش نسبت به روز گذشته حداکثر۲۴ درجه و حداقل۱۲ درجه بالاى صفر گزارش شده است .


    ©2013 APG.ir