تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 27 آبان 1383-0:0

رييس دانشگاه علوم پزشکى مازندران : فعاليت اورژانس هوايى استان متوقف شد

رييس دانشگاه علوم پزشکى مازندران از متوقف شدن فعاليت اورژانس هوايى اين استان بدليل تامين نشدن منابع مالى و عدم سطح بندى خدمات خبر داد.


دکتر "موسى يونسى" اضافه کرد : متاسفانه اورژانس کشور از اختصاص اعتبار براى استان مازندران خوددارى مىکند. به گفته وى همچنين على رغم ضرورت وجود اورژانس هوايى هماهنگى درون بخشى در ادامه فعاليت اورژانس در استان وجود ندارد. وى عدم هماهنگى فرود اورژانس هوايى درفرودگاه رااز دلايل ديگر متوقف شدن اعلام کرد ويادآورشد : فرودگاه سارى براى هرنوبت فرود وپرواز۸۰۰ هزارريال پول تقاضا مىکند. دکتر "يونسى" روز سه شنبه تصريح کرد : دانشگاه براى ادامه فعاليت در حال رايزنى است و اميدواريم مجددا اورژانش فعاليت خود را از سر بگيرد. وى تعداد ماموريت اورژانس هوايى در مدت ۹ ماه فعاليت را۵۰ مورد اعلام کرد.


    ©2013 APG.ir