تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 27 آبان 1383-0:0

تنها بيمارستان سوختگى شمال کشور نياز به بازسازى دارد

استان هاى مازندران ، گيلان ، سمنان و گلستان با جمعيت حدود ده ميليون نفر تنها از يک بيمارستان سوختگى مستقر در سارى بهره مندند که به دليل قدمت ۷۱ ساله هم اکنون نياز به بازسازى دارد.


رييس دانشگاه علوم پزشکى مازندران در اين زمينه گفت : على رغم وجود متخصصان و نيروى کارآمد پزشکى و پرستارى متاسفانه خدمات دهى در اين بيمارستان رضايت بخش نيست . دکتر "مهدى يونسى" با اشاره به قدمت بالاى اين بيمارستان اظهارداشت : اکنون براى بازسازى اين واحد درمانى درحال رايزنى هستيم . وى نداشتن مرکز راديوتراپى را از ديگر مشکلات درمانى در استان ذکر کرد. اين مسوول بهداشت ودرمان مازندران همچنين گفت : بيش از۹۸ درصد مردم بخصوص روستاييان مازندران به خانه و مراکز بهداشتى دسترسى دارند. "يونسى" تعداد خانه بهداشتى درسطح استان را يکهزار و۹ واحد اعلام کرد و تصريح نمود : طى دو سال اخير۴۰۰ پروژه خدمات درمانى دانشگاه در برنامه هاى کوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت به بهره بردارى رسيده است . دکتر "يونسى" ايجاد بخشهاى جديد MRI، جراحى قلب باز، استانداردسازى فضاى اورژانس بيمارستان ،۱۱۵ ، جاده اى و شهرى را از ديگر خدمات دانشگاه برشمرد. رييس دانشگاه علوم پزشکى مازندران درمورد تجهيزات پزشکى در استان گفت : در سال جارى۹ ميلياردريال تجهيزات خريدارى شده که مهمترين آن هفت دستگاه دياليز و تجهيزات کامل جراحى قلب باز بوده است . دکتر "يونسى" همچنين زمان اولين جراحى قلب باز در بيمارستان فاطمه - الزهرا سارى را هفته اول دى امسال اعلام کرد. وى در ادامه از ايجاد رشته هاى جديد تحصيلات تکميلى در رشته هاى آمارزيستى ،ايمونولوژى ،آناتومى و پذيرش دستيارى در بخش راديولوژى، عفونى، قلب و عروق در واحدهاى آموزش عالى استان مازندران خبرداد. وى پروژه هاى نيمه تمام دانشگاه علوم پزشکى استان را بيمارستان هاى بهشهر ،چالوس ،آمل و قائمشهر ذکرکرد.


    ©2013 APG.ir