تعداد بازدید: 2725

توصیه به دیگران 20

شنبه 19 مرداد 1392-23:36

وزیر فرهنگ دولت تدبیر و امید بخواند

نامه لطف الله آجدانی به علی جنتی/به یاد داشته باشید که ارتقای جایگاه شما در عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات ، به قرار گرفتن شما در مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست ،چه بسیار کسانی که بر این مسند آمده اند و رفتند ، بی آن که نام نیک و میراث گران بهایی را از خود برجای نهاده باشند.


مازندنومه؛لطف الله آجدانی،مدرس دانشگاه و روزنامه نگار:بدون اینکه بتوان پاره ای از تلاش ها و دستاوردهای ارزشمند برخی از مدیران و متولیان دولتی  پیشین فرهنگ و هنر و مطبوعات در ایران را نادیده گرفت ، نمی توان و نباید از برابر این واقعیت فرار کرد که عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات در کشور، نیازمند فضایی فراخ تر برای آزادی اندیشه و اندیشه های آزاد و امنیت فرهنگی  است .

جناب آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید: به عنوان عضو کوچکی از جامعه ی بزرگ اهالی قلم و مطبوعات کشور،پنهان نمی کنم که سیاست دولت و به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،اگر با شرافت و آزادگی گره نخورد، هیچ گره ای از موانع و تنگناهای  برجای مانده از سیاست های غلط و بی تدبیری برخی از مسوولین پیشین  درعرصه ی  فرهنگ و هنر و مطبوعات در ایران نمی گشاید و هیچ پیوندی  را با گفتمان عقلانیت و اعتدال برقرار نخواهد کرد.

از جنابعالی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولتی که نوید بخش تدبیر و امید و عقلانیت و اعتدال است ، انتظار و امید می رود  با درک هرچه درست تر از سرشت مشکلات و نیازهای اهالی فرهنگ و هنر و مطبوعات و با بهره گیری از خرد جمعی ،روحیه نقد پذیری و مشورت گرایی ، زمینه های اصلاح پاره ای از رویکردهای نه تنها غلط بلکه گاه ضد فرهنگی در میان برخی از متولیان دولتی در امور فرهنگ و هنر و مطبوعات کشور را پی گیر و با اتخاذ تدابیر کارآمد ،امید بخش و حافظ و مجری ضرورت دفاع معقول از حقوق قانونی و شهروندی اهالی قلم ، فرهنگ ، هنر و مطبوعات و رسانه ها در کشور باشید.

ادامه پاره ای نقض امنیت و آزادی های قانونی اهالی قلم ، فرهنگ ، هنر و مطبوعات و رسانه، ناقض و نافی گفتمان عقلانیت و اعتدال در دولت تدبیر و امید خواهد بود.

تاکید می کنم ، مطالبه دفاع از آزاد اندیشی و اندیشه های آزاد به مفهوم دفاع از افسارگسیختگی و هرزه درآیی در زبان و قلم نیست.

 اندیشه های آزاد و آزاد اندیشی فضایی مناسب و گستره ای فراخ برای تناظر و تعامل سالم و سازنده افکار و دیدگاههای مختلف و مخالف در محیطی خردورزانه و امن است.


در فضای هوای آلوده به بدفهمی ها و کژتابی های ناشی از مطلق اندیشی و تحجر و جزم اندیشی عیان و نهان در میان برخی از مدیران و متولیان دولتی در عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات ،چگونه می توان به رشد و توسعه فرهنگ و هنر و مطبوعات امید بست و عقلانیت و اعتدال را تنفس و تجربه کرد؟

ازاین رو بی تعارف از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید انتطار و امید می رود برای تغییر رویکرد سیاست امنیتی در رویارویی با فرهنگ و هنر و مطبوعات به سود جایگزینی امنیت سیاسی برای اهالی فرهنگ و هنر و مطبوعات  به پا خیزید و در این راه  از پای ننشینید.

 به یاد داشته باشیم که در فضای امن و آزاد معطوف به مصالح و منافع ملی و در چارچوب گفتمان متکی بر عقلانیت و اعتدال در دولت تدبیر و امید است که می توان زخم های ناشی از پاره ای از سیاست های غلط برخی از متولیان دولتی بی تدبیر در عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات را التیام بخشید و زمینه های تعامل هرچه بیشتر اهالی اندیشه و قلم با متولیان دولتی را تسهیل و تسریع کرد.


جناب آقای وزیر: به یاد داشته باشید که ارتقای جایگاه شما در عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات ، به قرار گرفتن شما در مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نیست ،چه بسیار کسانی که بر این مسند آمده اند و رفتند ، بی آن که نام نیک و میراث گران بهایی را از خود برجای نهاده باشند.

ماندگاری نام و جایگاه شما در عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات ایران، ریشه در میزان شرافت  به کارگیری تدبیر و عقلانیت و اعتدال و آزادگی و قانون مداری تان در مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دفاع از ضرورت ارتقای جایگاه فرهنگ و هنر و مطبوعات  و دفاع از حقوق قانونی و مدنی اهالی آن در کشور خواهد داشت. 


  • دوشنبه 21 مرداد 1392-0:0

    می خوام امیدوار باشم اما بارقه روشنی نمی بینم.انگار قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته.


    ©2013 APG.ir