تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 27 آبان 1383-0:0

زمين نوشهر براي شموشك مشكل سازتر است

احمد‌زاده: زورمان برسد، 3 امتياز را مي‌گيريم


شموشك تيمي قدرتي است و با توجه به زمين ناهموار اين شهر بايد دوندگي ما در حد بالايي باشد. محمد‌احمد‌زاده، سرمربي برق شيرازگفت: شرايط تيم براي برگزاري يك فوتبال قدرتي و آماده است و ما براي كسب حداكثر امتياز نوشهر مي‌رويم. وي با اشاره به زمين نامناسب نوشهر گفت: اين زمين براي شموشك مشكل سازتر است و مساله خاصي براي ما ايجاد نمي‌كند، به جز اينكه نمي‌توانيم تاكتيك تيمي مشخصي را در زمين اجرا كنيم. احمدزاده با تاكيد بر اين مطلب كه روز جمعه اتفاقات برنده بازي را مشخص مي‌كند گفت: اگر زورمان برسد 3 امتياز بازي را كسب مي‌كنيم.


    ©2013 APG.ir