تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 آبان 1383-0:0

خسارت هنگفت تأخير دربرداشت نارنگي مازندران

چنانچه نارنگي زودرس مازندران تا پايان همين ماه برداشت نشود قابليت صادرات و عرضه به بازار داخلي را از دست مي دهد.


كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي مازندران هشدار دادند با توجه به نزديك شدن فصل سرما اگر تا 3 هفته ديگر محصول نارنگي از باغ هاي استان برداشت نشود، كيفيت اصلي خود را حتي براي مصرف معمولي ازدست خواهدداد. به گفته آنان، پايين بودن قيمت خريد در مراكز خريد تضميني نارنگي درشهرهاي بابل، بابلسر، قائمشهر و بهشهر موجب بي رغبتي باغداران براي تحويل محصول به مراكز خريد شده است. كارشناسان همچنين اعلام كردند در حالي كه قيمت تمام شده توليد نارنگي براي باغداران كيلويي هزار و 340 ريال است دلالان نارنگي را تنها كيلويي 300 تا 400 ريال خريداري مي كنند. گفتني است قيمت خريد تضميني نارنگي در مازندران 690 ريال اعلام شده است.


    ©2013 APG.ir