تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 آبان 1383-0:0

قدردانى وزير از سرايدار مدرسه

وزير آموزش وپرورش طى نامه اى از سرايدار مدرسه حضرت معصومه شهرستان راهيان به خاطر حسن انجام وظيفه قدردانى كرد.


«مرتضى حاجى» در نامه خود خطاب به «جواد سميعى» از وى براى دقت و وظيفه شناسى تحسين برانگيز در نگهدارى و نظافت فضاى آموزشى و تجهيزات مدرسه محل مأموريتش تشكر كرده است. همچنين در اين نامه به پاس وظيفه شناسى اين سرايدار، دستور اهداى يك ماه حقوق به عنوان پاداش به وى صادر شده است.


    ©2013 APG.ir