تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 آبان 1383-0:0

بزرگترين سكوي حفاري نيمه شناور خاورميانه در ايران ساخته مي شود

بزرگترين سكوي حفاري نيمه شناور خاورميانه در بندر نفتي نكا در درياي مازندران ساخته مي شود.


سكوي حفاري نيمه شناور ايران در بندر نفتي نكا و با هدف ايجاد تجهيزات زيربنايي عمليات اكتشافي نفت و گاز و انجام عمليات حفاري در بخش دريايي تا عمق 6 هزار متري بستر در درياي مازندران ساخته مي شود. اين سكو در ابعادي به طول 90 متر و عرض 60 متر و ارتفا 100 متر ساخته مي شود؛ كه وزن واحد در حال عمليات آن حدود 2500 تن است. طبق برنامه پيش‌بيني شده قرار بود سكوي حفاري نيمه شناور ايران البرز در اواخر ارديبهشت سال جاري آماده بهره‌برداري شود كه براساس برنامه جديد در تيرماه آتي آماده خواهد شد؛ دلايل اين تغيير برنامه، عمدتا ناشي از تاخير در تهيه كالاهاي تخصصي مورد نياز پروژه و تحريم اقتصادي ايران عنوان شده است. براساس اين گزارش، كل اعتبار لازم براي اجراي پروژه 2267 ميليارد و 700 ميليون ريال است كه تاكنون بخش زيادي از آن محقق شده است. پيشرفت فيزيكي ساخت سكوي نيمه شناور البرز كه داراي عرشه بالگرد و تجهيزات حفاري ،زيستي و رفاهي است در حدود 91 درصد اعلام شده است.


    ©2013 APG.ir