تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 آبان 1383-0:0

در شش ماهه اول امسال۲۷۰ مورد آتش سوزى در سارى رخ داد

"عباس رجبى " گفت: ۲۱۶ مورد حريق درشهر و۵۴ مورد حادثه حريق در روستاهاى سارى رخ داده است .


وى اضافه کرد : از مجموع حوادث رخ داده ۲۶ مورد به فوت افراد منجر شده است . وى درباره علل وقوع اين حوادث گفت : ۵۰ مورد حوادث مذکور ناشى از اشتعال با اتش سيگار و کبريت ،۴۲ مورد ناشى از اتصالات غيرايمن برقى ،۹ مورد اشتعال گاز و۳۱ مورد مايعات مشتعلشونده بوده است . شهرستان سارى بيش از۴۰۰ هزار نفر جمعيت دارد.


    ©2013 APG.ir