تعداد بازدید: 2343

توصیه به دیگران 9

سه شنبه 23 مهر 1392-1:27

نقد را به غرض و مرض آلوده نکنیم

پاسخی به شبه نقد عزل و نصب های مدیریتی استاندار مازندران/حضور روحانی طلبان و اصلاح طلبان همسو با آنان در عرصه مدیریت اجرایی دولت جدید نه سهم آنان که با پیش شرط احراز شایستگی، حق آنان است.


مازندنومه؛ یادداشت مهمان، محمد رضا جوادی: نخست آن که قلم و رسانه را شرافتی است که آلودن آن به جمود فکری، عنادورزی های خرد ستیز و معرفت آزار، دروغ پراکنی و تخریب؛ نه با رسالت و شرافت قلم و رسانه راست می آید و نه با خردورزی و انصاف.

 نقد را بهانه ای برای کژتابی های اخلاقی و بداخلاقی های سیاسی قرار دادن و  پلشتی اش ، نه پدیده ای جدید است و نه جدی.

جدید نیست ازآن رو که در کشاکش منازعات سیاسی بر سر کسب قدرت سیاسی، آن گاه و آنجایی که روح دموکراسی را درک نکرده باشیم، و رقابت های مدنی جای خود را به کوشش برای دستیابی به قدرت به مثابه دکانی برای سودجویی های نامشروع دهد، لاجرم و ناگزیر خود را به درو دیوار می کوبیم تا به هر قیمتی بر طبل عناد بکوبیم و به نام نقد بر شیپور غرض و مرض بدمیم تا شاید با حربه تهدید و تخریب سهمی از قدرت بستانیم.

و جدی نیست چون به دیده صاحبان خرد و انصاف، این نوع از هرزگی و خشونت طلبی های سیاسی که قبای قلم و رسانه بر خود می پوشد و در پشت نقد، غرض و مرض خود را پنهان می کند، بی مایگی و بی وزنی اش آشکار است.

دو دیگر : در نوشته ای کم مایه و به غایت سست در دو پایگاه خبری همسو با عنوان "انتصاب مشاورین استاندار با کدام ضرورت " خرده گیری هایی بر عزل و نصب های مدیران و مشاوران استاندار دولت تدبیر و امید در مازندران شده است که در سرشت خود بسیار خرد و حقیر می نماید و این پاسخ را فقط باید اشاره ای به پشت پرده شبه نقدهای آلوده به غرض و مرض دانست و دیگر هیچ.

کاش نویسنده محترم افسار منطق و صدق را رها نمی کرد و سخن خود را به مغز و نغز می آراست تا دانسته آید که آن اشارات ریشه در درست اندیشی و دغدغه برای مصالح و منافع عمومی دارد و نه دربردارنده شائبه ی کینه ورزی و عنادهایی از مقوله احساسات پرشور اما بی اساس.

در ورطه ی بی اساسی سخن بغض آلود نویسنده محترم آن مقال که بوی ورشکستگی سیاسی و دور ماندن از مشارکت در قدرت سیاسی را می دهد، جان مایه افکار و کلمات وی بر این اساس بنا شده است که چرا استاندار مازندران و صد البته دولت تدبیر و امید به مانند دولت های پیشین انتخاب های مدیریتی خود را از اعضای ستادهای انتخاباتی خودصورت داده است، حال آن که برخلاف دولت پیشین و البته متبوع نویسنده محترم که بسیاری از مدیران آن اتوبوسی سوار شده اند، دولت تدبیر و امید چه در ترکیب هیات دولت و چه در ترکیب مدیران ارشد کشوری و استانی اعتدال و فراجناحی بودن را از یاد نبرده است.

گو اینکه ظاهرا از تلقی نویسنده محترم بر فراجناحی بودن بوی غلط  فرش قرمز گستراندن پیش پای مخالفان دولت تدبیر  و امید به مشام می رسد که نه با تدبیر راست می آید و نه با امید به تحقق ضرورت اصلاح و برون رفت از بحران های ناشی از مدیریت های ناکارآمد پیشین.

از سوی دیگر همسویی با سیاست ها و برنامه های دولت فعلی از جمله شرایط حضور در عرصه های مدیریت اجرایی است و این همسویی منافاتی با حضور مدیران خارج از حوزه های ستادهای انتخاباتی رییس جمهور منتخب ندارد. بی آنکه بتوان ضرورت همسویی این مدیران با افکار و برنامه های دولت جدید را از یاد برد.

 نه تنها تاکنون سهم مشارکت منسوبان به ستادهای انتخاباتی  آقای دکتر روحانی در مسند مدیریتی مازندران در مقایسه با حجم مناصب مدیریتی بسیار اندک است، نباید  صرف اولویت حضور نیروهای همسو با دولت جدید با رعایت مولفه شایستگی آنان را نادیده و بر آن خرده گرفت.

نویسنده محترم در حالی سهم سهم می کند که گویی بر عرصه مدیریتی وی تعرضی برای تملک آن شده است و ظاهرا جای محق میان دو سر  رقابت های انتخاباتی عوض شده است!

همچنان که نویسنده با غلط اندیشی خود از مفهوم فراجناحی بودن، حضور مخالفان دولت تدبیر - و نه رقبای انتخاباتی - را در مسند مدیریت های اجرایی به منزله حقی برای آنان تلقی کرده است که لاجرم حضور روحانی طلبان را طلبکارانه برنتابیده و با آه و فغان از سهم خواهی روحانی طلبان شکوه و مویه راه انداخته است!

 حال آن که حضور روحانی طلبان و اصلاح طلبان همسو با آنان در عرصه مدیریت اجرایی دولت جدید نه سهم آنان که با پیش شرط احراز شایستگی، حق آنان است.

شایسته بود نویسنده محترم با مهارغلیان احساسات خام خود، مبنای تعریض و تعرض خود به دولت تدبیر و امید و استاندار محترم مازندران را بر پایه  استدلال عقلانی شایستگی یا عدم شایستگی هر یک از مدیران روی کارآمده در دولت تدبیر و امید قرار می داد و نه  انتساب و همسویی آنان با دولت تدبیر و امید.

شاید نویسنده محترم و دیگر نویسندگانی از این دست برآنند که می توان با چنین تعریض ها و تعرض های خام دستانه دولت تدبیر و امید را در به کار گیری مدیران شایسته و همسو با خود هراساند و بازداشت و یا با اعمال فشارهایی از این جنس، سهمی از قدرت ستاند، اما بی گمان این شیوه از گفتمان بر ضد دولت تدبیر و امید ، حنای بی رنگی است که در این دولت تاریخ مصرفش گذشته است.


 • چهارشنبه 1 آبان 1392-0:0

  یک چیز جالب در کار اون سایت محفلی که سم پاشی می کنه علیه دولت بگم که من برای اونها چند بار کامنت منتقدانه گذاشتم، نشان ندادند.مجبور شدم آن کامنت را اینجا برای شما بگذارم که نشان دادید. بعد از چند روز رفتم دیدم که با اسم من کامنت موافق خودشان گذاشتند!!! یعنی کامنتهای مخالفانه مرا تبدیل به چیز دیگری کردند و از خودشان با اسم من کامنت درست کردند و به به و چه چه از خودشان با اسم من!! این جوری دیگه نوبره! گل بودند و به سبزه نیز آراسته شدند! تقوای رسانه ای را از این برادر مدعی باید آموخت. واقعا مضحکه!!

  • يکشنبه 28 مهر 1392-0:0

   من شبیه این کامنت را در آن دو تا سایت کاسب گذاشتم اما نشان ندادند. حرف اصلی این است که این آقایان در دولت قبلی از سیستم دولتی کاسبی کردند و کار رسانه ای را وجه المصالحه رپرتاژ و آگهی کردند و سلامت نفس ندارند که حالا ادعا می کنند. الان هم احتمالا نفوذشان در دستگاههای دولتی کم شده و تصور می کنند دیگر نمی توانند از رانت و آگهی و پول استفاده کنند. این است که دارند به دکتر فلاح و شما می تازند. لطفا نمایش دهید.

   • ساری عشق منپاسخ به این دیدگاه 3 1
    شنبه 27 مهر 1392-0:0

    بنده مطالب سایت ... را مطالعه نمودم و فکر می کنم ایشان هشت سال تاخیر دارند زیرا در هشت سال گذشته جسارت چنین مطالبی را نداشتند یا به هر دلیل دیگر. زمانی که استان مازندران ... صرفا کارمند رده پایین ... بود حتی با ادبیات دولتی آشنا نبود و پس از آن یک ... جایگزین او می شود در ادارت بانکها و... افرادی منصوب شدند که حقارت را به استان تزریق می کرد دم بر نیاوردند مثل بانک ... که فردی بی اطلاع جاه طلب صرفا باندی به آن کسوت رسیده بود و فرمانداران... و البته بی تخصص و... بانک ... فردی که فامیل وزیر سابق... بوده از قرائت کنتور در شرکت ...به مدیر شعب استان مهمی مثل مازندران گمارده شده که تخلفات عدیده ای هم دارد و مورد توجه آقای ... قرار نمی گیرد و....
    یادداشت فوق می توانست به جای نقد نویسنده به نقد هشت سال سیاه بختی مازندران می پردخت و یادآور می شد که مردم انتخابشان در درجه اول نه بزرگ به تفکرات حاکم بوده است وباید توجه داشته باشند که انتصابات نیز باید با دوری از ناکارامدان هشت ساله صورت بگیرد.

    • جمعه 26 مهر 1392-0:0

     برخلاف نظر سوادکوهی من معتقدم انتخابهای استاندار همه بر اساس روش و اسلوب خاصی است و قابل مقایسه با انتصابهای احمدی نژادی نیست. آرام و مطالعه شده و خوب.منتظر سایر انتصابات هم هستیم

     • سوادکوهیپاسخ به این دیدگاه 4 2
      پنجشنبه 25 مهر 1392-0:0

      من با شما موافق نیستم . مشاوران منصوب شده جدید ضعیف هستند . مازندران با این مشاوران ره به جایی نخواهد برد .

      اگر انتصابات مدیران هم به این منوال باشد وای به حال مازندران .

      دفاع مازندنومه باید بر اساس منطق باشد . اینکه من با چند مشاور دوستی دارم پس از آنها دفاع کنم و به منتقدین هم بتازم درست نیست دوست فرهیخته من جناب صادقی عزیز

      • پنجشنبه 25 مهر 1392-0:0

       این احمدی نژادی ها نمی خوان عرصه رسانه رو ول کنند!؟ بابا عمرتون سراومد. برید گوشه بذارید دولت کارش رو بکنه. هی نق میزنند...لابد سودی داشتند اون زمان که الان قطع شده!

       • پنجشنبه 25 مهر 1392-0:0

        با این لحن صحبت مازندنومه بنظرم مطالب اون سایت که نقد داشت نه طعنه و کنایه و الفاظ نابجا بیشتر بر مخاطب اثر داره

        • پنجشنبه 25 مهر 1392-0:0

         مسئول سایت چرا نظرارو نمیزنی؟

         • چهارشنبه 24 مهر 1392-0:0

          کار ستادها تموم شده!!!!!

          وزیر کشور در مراسم معارفه گفتند استاندار مازندران، وامدار کسی نیست! مثل اینکه ربیع فلاح علاوه بر نداشتن حافظه خوب استاندار حرف گوش کنی محسوب نمی شود.

          نویسنده هم که خیلی تند و احساسی و نه نقادانه نوشته که نشان از گسست فکری ایشان دارد

          • چهارشنبه 24 مهر 1392-0:0

           به نظرم فضای رسانه ای خوبی در استان حاکم است . یکی دو سایت نقدهای جدی به استاندار و تیمش را آغاز کرده اند و سایت مازندنومه هم پرپاقرص از فلاح حمایت می کنه . فقط به اعتقاد من نباید تحلیل گران و یادداشت نویسان به هم بپرند . همدیگر را با عناوین ناشایست خطاب نکنید . از آقای جوادی انتظار می رفت به جای طعنه و کنایه های پی در پی ، یادداشت نوشته شده مورد نظر را نقد می کرد .

           کلماتی مانند کم مایه ، بی اساس ، ورشکسته سیاسی و... هم از نویسنده و هم از مازندنومه بعید بود که یک نقد را برنتابد .

           مطمئنن من هم از یادداشت مورد نظر و نویسنده آن انتقاد دارم اما نباید نقدها را در راستای دولت اعتدالگرا با دشنام و اتهام پاسخ داد .

           • سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

            من آن مطلب را خواندم و این مطلب را هم. اما مه نویسنده آن مطلب را می شناسم و نه نویسنده این مطلب را .

            اما !

            آقای نویسنده این مطلب ؛ چرا اینقدر تند و تیز و پرخاشگرانه و با لحن دور از ادب پاسخ یک نقد رسانه ای را می دهید ؟!!!

            • منتقد واقع بینپاسخ به این دیدگاه 5 5
             سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

             درود بر نویسنده این یادداشت. آخه آقای ...روراست باش و بگو دردت از اینه که در دولت تدبیر و امید تو رو به حساب نمیارن. خداییش هم امثال شما به درد این کارا نمی خورین. ... درود بر استاندار مازندران و دولت تدبیر

             • سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

              از قلم شیوا و بیان قاطع شما ، مشعوف و مسرور شدیم . اذعان دارید که ، اصولا در هر دوره و دولتی چنین نظرات و اظهارات خام و بی منطقی بوده و هست ! اما آنچه مسلم است هنوز برای ارزیابی و قضاوت عملکرد مدیران دولت تدبیر و امید خیلی زود و کمال بی انصافی است . لذا ما به میانه روی و اعتدال دولتمردان ؛ باور داریم .

              • منا مرادیپاسخ به این دیدگاه 5 5
               سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

               نگارنده محترم.               خرده به اين گونه نقد كنندكان نگيريد..

               اين نشان مي دهد اينها ترس از موفقيت اين دولت دارند در نتيجه فكر مي كنند قاضي هستند و قضاوتشان نيز سبك خاصي دارد ....               (رسيدگي آني به جرمي كه جرم نيست و صدو ر بلافاصله حكم با حد اكثر مجازات قبل از وقوع جرم.......)

               در صوريتكه..

               اين حق يك استاندار هست كه مدير و مشاوراني را براي پيشبرد اهداف دولت عزل يا نصب كند و قضاوت بي غرض و مرض حداقل يكسال زمان مي برد..

               • سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

                منظورت به یادداشت ... و...میباشد!؟؟
                صرفاً جهت سهم دهی ؛ انتصاب مشاورین استاندار ، با کدام ضرورت ؟!
                نیاز مدیریتی یا مشارکت ستادی ها در مدیریت مازندران ؟!

                • سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

                 عالی بود. دست مریزاد.

                 • سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

                  ایکاش که ... آن مطلب رانمی نوشت راستش از نگاه ایشان تعجب کردم انگاری توباغ نیست مشکلات کشور رانمیبیند ... شما که رسانه ای هستیدازشما بیشتر انتظارمیره درحوزه فرهنگی دیدید چه نیروهای توانمندوخوشفکری رادولت قبلی کنارزده بودکه هرکدام آنها درسطح مدیرکل اند بیا زائقه مردم ببین .ازاستاندارعزیز خواهش میکنم محکم با قدرت اول آنهائیکه با ستاد باشما بودند دانش لازم مدیریتی رادارا هستند هرچه سریعتر درانتصابات مدیریتی کارگیری شوند .ازنویسنده مطلب بالاآقای جوادی هم تشکرمیکنم ازلفور

                  • سه شنبه 23 مهر 1392-0:0

                   نویسنده آن مطلب اصلا خودش متوجه نشد چی فرمود!!!!!!!


                   ©2013 APG.ir