تعداد بازدید: 4453

توصیه به دیگران 18

سه شنبه 12 آذر 1392-14:43

طبل توخالی دروغ و حنای بی رنگ دروغ نویسان

 نباید از مقام معظم رهبری که فصل الخطاب هستند جلوتر حرکت کرد و از ضرورت تقویت و همگامی با دولت تدبیر و امید که مورد حمایت مقام معظم رهبری نیز هستند بازماند/اگر انگیزه و هدف این گروه اندک و معلوم الحال رسانه ای که به کاسب کاری شهرت فراوان دارند برآنند تا با اقداماتی جاهلانه و کودکانه از این دست، از آجدانی و آجدانی ها باج بستانند ، راه را به اشتباه می روند.


مازندنومه؛ لطف الله آجدانی، مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار مازندران: آن گاه و آن جایی که شرافت قلم را به رذالت دروغ آلوده می کنیم و صداقت قلم را به دنائت دروغ می فروشیم و انصاف رسانه ای را زیر پای هرزه درآیی و تهمت و تخریب قربانی می کنیم و خود و شرافت قلم رادر بازار روسپی گری رسانه ای به حراج می گذاریم و برای رسیدن به سهم خواهی های نامشروع و حقد و حقارت خود در ناکامی از باج بگیری، به کام هم خوابگی با هرزه زبانی و هرزه نویسی دل خوش کرده و تن می دهیم، فراموش  کرده ایم که آن چه از این روسپی گری رسانه ای متولد می شود، در نزد رسانه های پاک و صاحبان قلم های شریف و صاحبان اخلاق و انصاف به پشیزی نمی ارزد وکالای دروغ و توهین و تهمت و تخریب در بازار انصاف و اخلاق خریداری ندارد. پس حراج زدن شرافت رسانه ای و خودفروشی قلم  چرا و به چند؟

در یادداشتی مشترک از چند رسانه زنجیره ای: شمال نیوز،شمال فردا و گردشگر آنلاین با اشاره به جلسه تودیع و معارفه مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران، یکی از "پشت درهای بسته و اظهارات قابل تامل آقای مشاور"و دیگری از " کشف جدید آقای مشاور، رعایت ظرافت ها مهم تر از ولایت مداری" و یکی نیز از"مشاور رسانه ای استاندار مازندران : بهتر است همه از روابط عمومی استانداری بروند"خبر دادند و در این یادداشت به نقل از لطف الله آجدانی - مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار محترم مازندران- چنین آورده اند: "آجدانی با تاکید بر لزوم همسو بودن روابط عمومی استانداری با سیاست های دولت تصریح کرد: این همسویی در روابط عمومی استانداری دیده نمی شود... این درست نیست که ما تحت عنوان ولایت مداری بسیاری از ظرافت ها و مهارت ها را نادیده بگیریم ...این سخنان و انتقادهای تند مشاور رسانه ای استاندار با عکس العمل برخی از کارشناسان روابط عمومی استانداری مواجه شد تا جایی که یکی از پرسنل روابط عمومی استانداری خطاب به آجدانی گفت : بهتر بود به جای این همه انتقاد و زیر سوال بردن زحمات عوامل روابط عمومی استانداری ، در یک جمله می فرمودید همراه با معافی - مدیر کل سابق روابط عمومی - همه کارمندان روابط عمومی نیز تغییر کنند. در این هنگام بود که آجدانی خطاب به یونسی - معاون سیاسی و امنیتی استاندار - گفت که لازم است تا همین کار صورت گیرد و نیروهای جدید جایگزین افراد فعلی شوند."

به راستی ماجرا چیست؟آجدانی چه گفته است که ناخرسندی و عصبانیت یادداشت نویس یا یادداشت نویسان و منتشر کنندگان آن را برانگیخته است و زبان و قلم به شیون و ناله و زاری گشودند که گویی با سخنان آجدانی زمین به آسمان رفته است و آسمان به زمین آمده است و جهانی خراب شده است!

نخست باید از نویسنده یا نویسندگان آن یادداشت و منتشرکنندگانشان پرسید که منبع و مستند اخبارشان از جلسه تودیع و معارفه مدیرکل روابط عمومی استانداری که به تصریح خود آن یادداشت "در پشت درهای بسته " برگزار شده بود چیست و کیست؟

آیا نویسندگان و کارگردانان و بازیگران این سناریو در مکان جلسه ای که حضور نداشتند  به شیوه ای غیر قانونی از دستگاه شنود و استراق سمع بهره گرفتند؟ آیا روح محترم شان در جلسه حضور داشت؟آیا صاحب کرامت طی الارض هستند و ما خبر نداریم؟

به نظر می رسد هیچ یک از سه تصور احتمالی در این باره مصداق نداشته باشد. قطعا اخبار این جلسه را باید مخبری از حاضران خبر رسانی کرده باشد - یا شفاهی یا با ضبط صدا -

در اینجا چند نکته را باید یادآوری کرد : چرا و با اجازه چه مقام مسوولی یکی از اعضای حاضر در جلسه که از کارمندان روابط عمومی بوده اقدام به چنین کاری کرده است؟

قطعا مدیر کل محترم روابط عمومی استانداری باید نسبت به شناسایی مخبر، علل و انگیزه های او از این اقدام پی گیری و رفتار سازمانی مناسبی را اتخاذ نماید.

دو دیگر آن که کاش مخبر خبر خواه در نقل شفاهی خبر یا به استناد فایل صوتی مذاکرات جلسه، شرافت و اخلاق امانتداری و راستگویی را حرمت می نهادند و به سانسور و تحریف و دروغ روی نمی آوردند تا دروغگو چون پرده افتد سیه روی نشود، چه آجدانی به شهادت حاضران راستگو و به استناد فایل صوتی در سخنان خود با تاکید بر اینکه چند انتقادی که بر عملکرد روابط عمومی استانداری دارد نافی زحمات و خدمات مدیر کل سابق و همکاران وی در روابط عمومی نیست، مستند به مواردی موجود در پایگاه خبری استانداری، انتقاداتی را به چند ضعف حرفه ای طرح که از سوی معاونت محترم سیاسی و امنیتی استاندار نیز تایید و تصدیق شد.

 همان گونه که سوی آجدانی و معاونت سیاسی و امنیتی استاندار نیز تاکید شد انتظار می رفت آقای مدیر کل سابق و یکی از همکارانش - فقط یکی از همکارانش - بر احساسات خود غلبه می کردند و آستانه ظرفیت نقد پذیری خود را بالا می بردند و اندیشه را با اندیشه پاسخ می گفتند نه آن که بر آشوبند؛ یکی از آنها - فقط یکی - خشمگینانه ردای تهدید بپوشد که چون علاقه و انگیزه ای برای ادامه کار در روابط عمومی ندارد، درخواست جابه جایی کند.

وانگهی آجدانی در جواب او چیزی نگفت، جز آن که خطاب به معاون سیاسی و امنیتی استاندار تصریح کرد:اگر آن کارمند عزیز واقعا به این نتیجه رسیده است که علاقه و توانایی ادامه همکاری با روابط عمومی و مدیر کل جدید را ندارد و مایل به جابه جایی هستند پیشنهاد می شود با توجه به این که کارمندان روابط عمومی باید برای همکاری از علاقه و آمادگی کامل برخوردار باشند، چنانچه مشارالیه واقعا به این نتیجه رسیده است که علاقه و انگیزه ای برای ادامه همکاری ندارد و خواهان جا به جایی هستند، نسبت به جابه جایی شان اقدام گردد.

 لذا باید پرسید هدف از تحریف سخنان آجدانی و نسبت دروغ تغییر همه کارمندان روابط عمومی با چه انگیزه و هدفی طرح شده است؟ 

 دیگر آن که آجدانی اقدام و گفتارمدیر کل سابق روابط عمومی به هزینه کردن از نام مقام معظم رهبری  برای خود در ایجاد این شائبه که  تغییرش برای ولایتمداری وی است، دوستانه به وی یادآوری کرد که تغییرش بنا به ضرورت همسویی کامل روابط عمومی استانداری با سیاست ها و گفتمان دولت تدبیر و امید و نیز برخی ضعف ها در عملکرد وی است و لذا نباید با هزینه کردن از نام مقام معظم رهبری برای منافع شخصی ظرافت ها و مهارت ها را نادیده بگیریم.

و این سخن ناظر به برخی ناهمسویی های مدیرکل سابق روابط عمومی استانداری با دولت تدبیر و امید و تاکید چند باره او به این که همچنان خود را مرهون بر سر سفره عدالت نشستن رییس جمهور سابق آقای احمدی نژاد می داند بوده، تا دانسته آید نباید از مقام معظم رهبری که فصل الخطاب هستند جلوتر حرکت کرد و از ضرورت تقویت و همگامی با دولت تدبیر و امید که مورد حمایت مقام معظم رهبری نیز هستند بازماند.


به راستی این همه هیاهوی بسیار بر سر هیچ و کوبیدن بر طبل تو خالی و استفاده از حنای بی رنگ دروغ و تحریف و تخریب از چه انگیزه و هدفی ریشه گرفته است؟

 آیا نویسندگان و کارگردانان و بازیگران این گونه سناریوهای  زنگ زده و تاریخ مصرف گذشته برآنند تا  با نشانه رفتن مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار مازندران تغییرات مطلوبی در فضای مدیریت رسانه ای و فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ایجاد کنند؟

 اگر چنین باشد پس نباید برای رسیدن به تغییرات مطلوب تن به روش های نامطلوب دروغ و تخریب روی آورد.

اما اگر انگیزه و هدف این گروه اندک و معلوم الحال رسانه ای که به کاسب کاری شهرت فراوان دارند برآنند تا با اقداماتی جاهلانه و کودکانه از این دست، از آجدانی و آجدانی ها باج بستانند ، راه را به اشتباه می روند و نیز اگر سودای جلوگیری از تغییرات در عرصه فرهنگی مازندران را در سر می پروانند، سودای خامی است که کوبیدن بر در بسته است.

 دولت تدبیر و امید آمده است تا با تغییرات مطلوب، جامعه ی فرهنگی و اهالی رسانه هاو فرهنگ و هنر، امید به تنفس در هوای سالم تر و آزادتر و آزادی ها و امنیت های قانونی و مدنی را تجربه کنند. 


 • جمعه 15 آذر 1392-0:0

  غلط انداز گفته گه ببینید چگونه عالم و آدم به او حمله میکند!!! آخر بچه جان تو چه صیغه ای هستی که عالم آدم تو را بشناسند و به تو حمله کنند. تو هم مثل اربابت آقای اسلامی عشق معرفی شدن داری.

  • جمعه 15 آذر 1392-0:0

   غلط انداز در پاسخ به آقای آجدانی گفته : از غلط انداز یاد بگیرید که چگونه عالم و آدم به او حمله میکنند ولی به همه لبخند و طنز و لطافت و نرمی و نرمخویی تحویل میدهد!!! همهء مازندرانی ها بدانند و در سایت مازند نومه ببینند که غلط انداز در حمایت از آقای اسلامی مخالفین را رذل و دنی و جاهل خواند. این غلط انداز نان به نرخ روز و دروغگوست.

   • جمعه 15 آذر 1392-0:0

    آقای اجدانی جرم تو این است که آملی هستی همین و بس. اگر ساروی بودی اولین کسی که به به و چه چه گفتن و کاسه لیسی را آغاز میکرد همین غلط انداز بود. همین غلط انداز که امروز خود را مودب معرفی میکند بیا و ببین در طرفداری از آقای اسلامی مخالفین را با چه الفاظی مورد خطاب قرار داده.

    • بنده خدا ح. عپاسخ به این دیدگاه 0 0
     پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

     علی آقاسلام چه خوب بودنظرماانعکاس میدادی ...ان شاالله ازنزدیک باهم صحبت خواهیم کردولی شماامانتدارخوبی بودین.یاعلی

     • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

      اي كاش استانداري، فايل ضبط شده را منتشر مي كرد تا مشخص شود كدام درست است.

      • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

       چقدر زیبا می بود که در هر کشوری شخصیت های همچو نلسن ماندلا و گاندی وجود داشت!!!

       • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

        ای صادقی جان.هر کی رو حمایت کردی تو زرد از آب در اومدند.افکار خودت نزدیک به اینهاست؟؟؟؟؟؟؟

        • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

         می دونید درد این آقایان چیه؟ لابی کردند که مدیر سابق روابط عمومی استاندرای بمونه. اما نشد و مظفری اومده اون هم با تایید و نظر آجدانی. الان اونجاشون داره می سوزه. در ضمن خبر تودیع و معارفه استانداری رو همون مدیر سابق به اینها داده که از خودش هنر درکرده و به دروغ یه چیزهایی سرهم کرده.

         • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

          آقا آب در خوابگه این زنجیره ایها افتاده. این سایت ... که به قول شما دودوزه بازه و خیای دروغ میگه اصلا خبرنگار نداغره و خبر سرقت میکنن بدون منبع . یکی با اینها همکاری میکنه که دم از اصلاح طلبی میزنه! جالبه این اصلاح طلی شده نویسنده اون سایت مثلا اصولگرا. اسمش... هست. آقا مدعی فرمانداری یکی از شهرها هم هست. علیه استاندار و مشاورش مطلب می نویسه بعد میخواد پست هم بگیره. بشناسید این جماعت باج گیر رو.

          • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

           ان شاالله آقای آجدانی به ارشاد بروند و تومار این سایتهای کاسب و نان به نرخ روز را جمع کنند. مسئول ... ارشاد هم با اینهاست که باید تادیب شود

           • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

            این نیوزهای رسوایی ره کی خانه بخره؟! خله داغوننه!

            • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

             مازندنومه با خودت چیکار کردی؟بسه جلوی ضررو هر وقت بگیری منفعته

             • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

              ...-ایشان باید بدانند که سایتی مانند مازند نومه و اظهارات بی ارزش ایشان نمی توانند ایشان را به خواسته های ایشان برسانند

              • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

               درود بر اجدانی با قلم شجاع و روشنگرش.صبوری کن صبوری، صبح دولت امید دمیده،استاندار عزیز به چنین یاران وفادار و صاحب نظری نیاز داره نه چاپلوسان نان به نرخ روز خور که مگسان دور شیرینی اند.

               • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                این همه ناسزا پیام آور چیزی جز درماندگی است؟

                سردبیر محترم مازندنومه ایکاش تریبون شخصی افراد نباشید.

                • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                 جمع كنيد بساط چاپلوسي وپاچه خواري رو مردم كار نون و زندگي ميخواند

                 • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                  باسلام .برای اولین بار با اقای به غلط انداز موافقم اقای مدیر سایت ....تا حالا خانه سالمندان تشریف بردید ؟اگه نرفتید سری به استانداری بزنید

                  • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                   روزنامه یا روزی نامه برای کسب درآمد رپورتاژ در ثناگویی از مدیران نالایق دستگاههای اداری و سیاسی و کانونهای قدرت و ثروت....... به تیتر خبرهای خودشان از گذشته تا امروز نگاه کنند ...........

                   • از بجه های ستاد غربپاسخ به این دیدگاه 3 1
                    چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                    کجایی ... عزیز
                    امثال ...و ... فکر می کنند استان مال اینها شده
                    اقا ما هم به روحانی رای دایم
                    ایا رای دادن به روحانی یعنی ما صاحب استان هستیم
                    ...

                    • غلط اندازپاسخ به این دیدگاه 4 2
                     چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                     ای به چشم آقا/خانم (-). شاید اینگونه که شما می فرمایید باشد. اینکه مشاور خودشان جلادی کنند و سلاخی نمایند کار نادرستی است و باید این وظیفه را بر دوش دیگرانی امثال شما بگذارند و وظیفه خندیدن و محبت کردن و چهره خوش نشان دادن را برای خود نگهدارند. تازه ایشان مشاور استاندار هستند نه وکیل مدافع و محافظ و سخنگو و گارد سلطنتی. اگر لغزش ناهمزمانی درک مفاهیم را کمی بیشتر و در حد درک غلط انداز کودن و کم هوش و حواس توضیح بدهید ممنون می شوم. با روند تندی که مواضع دارد پیدا می کند فکر نمی کنم آرامش در مدیریت استان حاکم شود و هر کسی به فکر کار کردن در جایگاه خود و انجام تکالیف و مسئولیت های خود باشد.

                     تجاوز به وظیفه دیگران و خود را توانمند در دفاع دیدن و با تشر زدن ها دیگران را سر جای خود نشاندن باعث می شود که افراد یادشان برود که مسئولیت خاصی دارند و باید به آن بپردازند. وظائف مشاور استاندار تعریف نشده است و چارچوب آن نامشخص است و با معیارهای قضاوت بر روی افراد وارد میدان می شود و تندی کرده و شخصیت افراد و سایت ها و گروهها را لجن مال می کند. این کمی از درایت به دور است و افراد بادنجان دور قاب چین و ابن الوقت برای مطامع شخصی خودشان بر آتش این عصبانیت ها می دمند که گر بگیرد و شعله ور شود. خدا عاقبت همه را ختم به خیر کند. وای به روزی که متقدان دستاویزهای جدیدتری برای تهاجم به ناپختگی های مدیریت پیدا کنند.

                     • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                      بعنوان یک اصلاح طلب از سخنان ...مشاور رسانه ای استاندار دولت تدبیر و امید ناامید شده ام. مدیریت محترم سایت وزین مازند نومه لطفا شان قلم و رسانه اصلاح طلب را حفظ کنید.

                      • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                       جناب غلط انداز احتمالا دچار توهم است و به غلط گو بیشتر می ماند تا غلط انداز. قرآن کریم می فرماید محبت به گاه خویش و حدید به جای خویش. جاذبه در جای خود و دافعه برای کسانی خاص به گاه خویش. غلط انداز محترم دچار لغزش ناهمزمانی درک مفاهیم شده اند. پیشنهاد می شود به جای نسخه پیچیدن برای دیگران کمی درادعای نمایندگی ووکیل مدافع بودن خوانندگان تامل و تجدید نظر کنند.

                       • غلط اندازپاسخ به این دیدگاه 3 4
                        چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                        من فقط باید بگویم در ادبیات سیاسی جوای هی هوی نیست. انسان سیاسی و فرهنگی باید از در جاذبه سخن کند نه از در اتهام و عصبانیت و بکارگیری الفاظی زشت و کوچه بازاری و لات بازی.

                        مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار باید بداند ایشان در هیچ شرایطی نباید از خودشان دفاع شخصی داشته باشند و این دفتر ایشان یا طرفداران ایشان یا سایت های منتسب به حمایت از ایشان هستند که باید واقعیات را با لحن مناسب منعکس نمایند.

                        این ادبیات ذهن خواننده را با تنفر رو به رو می کند و فرد یا سایت های مقابل را در موضع مظلومیت قرار می دهد. تاکید بر معیارهای منبعث از مذهب و ولایتمداری باید از هر دو طرف قضیه صورت گیرد و حسن ها را نباید به ضم تبدیل کرد.

                        توهم دوری از ولایت و یا ایستادگی در برابر ولایت و یا جایگاه ولایت را برای تائید دولت خواستن و با اشاره به جایگاه ولایت در انتقاد از دولت را بستن و دهان منتقدان را دوختن شایسته نیست و به همان زشتی است که شما از طرف مقابل توقع داشتید که دهان شما را برای بیان انتقاد نبندند.

                        فکر می کنم آقای مشاور در اخلاق و رفتار خود نیاز شدیدی به بازنگری دارند و باید خلق و خوی نرم و لینه و صبورانه ای را جایگزین این تاخت و تاز و عصبیت بنمایند. لااقل از غلط انداز یاد بگیرد که چگونه عالم و آدم به او حمله می کنند ولی به همه لبخند و طنز و لطافت و نرمی و نرمخویی تحویل می دهد و در موقع عصبانیت اصلاً دست به قلم نمی برد که می داند در این صورت خیلی اشتباه خواهد کرد. آفرین بر غلط انداز اصولگرای اصلاح طلب و خوش خلق و خوش سیما و خوش قلم و خوش کردار و نیک رفتار. بابا بس کن دیگه تو هم موقعیت مفتی را گیر آوردی و دجار خود بزرگ بینی و خود تعریفی شدی غلط انداز بدبخت و بینوا و فرصت طلب!!

                        • میهن دوستپاسخ به این دیدگاه 3 5
                         سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                         این مثلا رسانه ها اگر ادعای ولایت مداری دارند، مثل رهبر معظم از دولت حمایت می کنند و هر روز چوب لای چرخ نمی گذارن. مشتی دروغگو هستند. درود بر نویسنده این مطلب

                         • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                          آدم هرچه با يه نفر زاويه داشته باشد اينجوري زيراب كسي را نميزند..

                          واقعا" مسئولان سايتهايي كه خبر عليه آقاي آجوداني را زدند هدف خيرخواهانه داشتند .؟؟؟؟/

                          بعضي ها وقتشان را صرف خواندن زشت بودن حسادت و بخل و رقابت ناسالم در دين و آيين ما كنند خيلي بهتر به انسانيت نزديك ميشوند و به نفع خودشان و جامعه هست..

                          واقعا" چقدر زشت هست بياييم و بحاي اينكه به افرادي مثل آقاي آجوداني هم استاني كه در عرصه علمي فعال هستند بباليم .،.به زعم خودمان جلوي پيشرفتشان را بگيريم و بناليم.؟؟؟؟؟؟؟؟./

                          • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                           ما دیگه خیلی وقته این آجودانی رو خوب می شناسیم. با کلمات بازی نکن.
                           ...

                           • اهالی خبرپاسخ به این دیدگاه 5 5
                            سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                            زنده با دولت تدبیر و امید. زنده باد شرافت قلم.

                            • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                             ...خدایا مازندران از دست اینها نجات بده.

                             • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                              چگونه كساني كه ادعاي ولايت مداري ميكنند به اين آساني دروغ و تخريب ميكنند. اخلاق اسلامي شما كجا رفت؟ كاسبكاري رسانه اي ممنوع است. متشكريم آقاي آجوداني. درود بر استاندار مازندران و دولت تدبير

                              • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                               چقدر خوب آقای آجودانی موضوع رو به نفع خودش تلطیف می کنه...امثال شما به ضرر این دولت کار می کنید و یک شبه شدید وکیل وصی استانداری!!!!
                               مازندنومه جرات داری منتشر کن

                               • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                آقايان كاسب كار رسانه اي آبروي رسانه هاي مازندران را بردند. درود بر استاد آجوداني

                                • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                 آقای آجادانی یک تنه تیشه برداشته افتاده به ریشه ی دولت تدبیر و امید در مازندران. آقای آجادانی! این ادبیاتی که بکار برده اید ادبیات محترمانه و مودبانه رییس جمهور نیست. به کجا چنین شتابان؟ بیش از این با آبروی دولت بازی نکن

                                 • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                  اینگونه خبرها بر روی خروجی یک سایت نشون میده واقعا این سایت و امثال اون یک سایت بی ارزشیه که به جای اینکه بیاد از مسائل و مشکلات روز صحبت کنه مدام داره با خبرهای بی ارزش و بچه گانه حال آدمو از دنیای خبر و خبرنویسی بهم می زنه،جمع کنید این مسخره بازی ها رو مردم که بیکار نیستند بیان مزخرفات شما را بخونن

                                  • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                   ...حتی دکتر فلاح از مدافعان مدیرکل ارشاد فعلی میباشد / کجای دکتر فلاح با دولت تدبیر و امید سازگاری دارد ؟

                                   • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                    واقعا ادبیات مشاور فرهنگی اینگونه باید باشد . لطفا خوددار باشید این همه اعصبانیت برای پاسخ به یک همکار ، ازشما استاد عزیز بعید است. هرزه،روسپی...

                                    خدا آن روزی را نیاورد که در مناظره ای شرکت نمایید

                                    • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                     آقاي اجداني جنابعالي اصلا ميدانيد مشاور استاندار يعني چه؟
                                     يعني شما نقطه نظرات خود را فقط مي توانيد در ياداشت به استاندار منعكس دهيد و طبق قانون شما حق دخالت در هيچكدام از واحد استانداري نداريد...لطفا اگر شما مستخدم وزارت كشور هستيد پست سازماني با شرح وظايف خود اعلام كنيد
                                     آنگاه مطلع ميشويد بنده چه گفته ام

                                     • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                      باید تاسف خورد به حال مازندران که مشاور استاندار ش با ا لفاظ روسپی گری به دفاع از خودشان در رسانه می پردازند .جناب آجدانی بنده نه به گرو چپ وابسته ام و نه به گرو راست اما سوالم از جنابعالی این است چگونه بااین نوشتار بی پروا و کلمات زشت و رکیک و با زیان تهدید می خواهید تغیرات مطلوب را انجام دهید . ایا فکر می کنید همه مدیرانی که در دولت احمدی نژاد بودندبا وی همسو بودن هرگز چنین نبوده و نخواهدشد .اما افراطی گری امثال شمایان در دولت احمدی نژاد و حال حاضر در دولت روحانی نه تنها کمک کار دولت نبود ه و نیست بلکه آ ثار تخریبی اش بیشتر بوده و خواهد بود .جنا ب آجدانی عمر 4ساله و شاید 8ساله این دولت هم به سر خواهدآمد و مدیران و مشاوران وابسته به طیف این دولت یک روزی به مانند آقای معافی باید خدا حافظی کنند و چه زیباست خداحافظی دوستانه و صمیمی با یکدیگر نه به زبان تهدید و نفی زحمات چندین ساله شان باتشکر از مدیریت محترم سایت مازند نومه

                                      • ز.علیزادهپاسخ به این دیدگاه 1 1
                                       سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                       بعضی ها ،که البته بسیار اندک شمارند هنوز نفهمیدند که گفتمان تغییر کرده و همچنان بر دال های برتر دولت پیشین میکوبند.

                                       • شهر بندریپاسخ به این دیدگاه 5 2
                                        سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                        آخر معافی و مافیایش را در ساری شناختیم.

                                        • فرخی _ تجن جاریپاسخ به این دیدگاه 2 2
                                         سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                         با سپاس از استاد معزز و روشنگری تان

                                         همان گونه که فرمودید دروغ گویان محکوم به زوالند.

                                         با آرزوی توفیق روز افزون برای شما

                                         مخترعین و مبتکران استان مازندران

                                         • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                          بهترین تیتر این بود(رپرتاز نویسان و شیپورچیان دولت دیروز ، دروغ نویسان امروز )

                                          • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                           این زنجیره ای همه شون کاسبند. پول می گیرند خبر کارمی کنند. یا به فلان دستگاه زنگ می زنند که اگه آکهی ندی نقد مینویسیم!! اینها را چه به سیاست و فرهنگ و رسانه. مغازه باز کردند

                                           • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                            تمام هم و غم این کاسبان رسانه ای این است که شما به ارشاد نروید!!اینان ازجایی خط می گیرند. تازه مسوول روابط عمومی ارشاد مازندران هم بین اینهاست و خط میدهد و علیه شما اس ام اس می پراکند. حالا فکر کردند چه آش دهن سوزی هست ارشاد مازندران. آقای آجدانی به ارشاد نرفته چهره ای کشوری هستند و دهها مناظره ومقاله و چند کتاب دارند. ارشاد به ایشان شخصیت نمیدهد. ایشان به ارشاد شخصیت میدهند.

                                            • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                             حنای بی رنگ هندی هم داریم

                                             • سوژه نیوزپاسخ به این دیدگاه 5 5
                                              سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                              احسنت.

                                              • سه شنبه 12 آذر 1392-0:0

                                               گرفتار ریش پرفسوریهای دولت تدبیر وامید شدیم والله بالله مردم به خاطر مشکلات افتصادی و فشارهای اقتصادی وبه به خاطر شعار حل مشکل 100روزه به آقای روحانی رای دادند نه به خاطر سخنرانی وتحلیل های امثال آقای آجودانی ها .............بس کنید جناب آجودانی این حر فها و تحلیل های کارشناسی خودتان را


                                               ©2013 APG.ir