تعداد بازدید: 3570

توصیه به دیگران 13

چهارشنبه 13 آذر 1392-1:12

تغییر حق ماست

باید آگاهانه وبه روش مسالمت جویانه و به صورت ملموس از مدیریت ارشد استان بخواهیم و بگوییم که مطالبه ی مانصب فردی شایسته از دولت تدبیر و امید بدون فوت وقت در راس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران است.این حق همه ی امیدواران به برنامه های دولت تدبیر و امید است.


مازندنومه، سیاوش اسلامی سوادکوهی: چه بد زمانه ای شده وقتی همه ی ما مجبور بوده ایم اقرار کنیم که همه مدیران دولت نهم و دهم فرهیخته و با کرامتند و فقط این ها هستند که می توانند نصیحت کنند.

حال پس از 24خرداد92 وقتی که بی باوران به خرد جمعی، پایه های میزشان را لغزان دیده اند، ظاهرا تازه متوجه شده اند که دنیای توهم شان بسیار جعلی بوده است.

الآن که دیگر آن هیبت های ساختگی و خود شیفتگی در معرض فروپاشیدن قرار گرفته، تازه جامعه جانی دوباره گرفته و شهادت می دهد که همین ها در طول دوران مدیریت شان جز تباه کردن وقت و امکانات یک ملت ثمره ای نداشتند!

به همه ی آنهایی که امیدشان با24 خردادگره خورده است، باید گفت تا با صدای رسا از دورنگی ها و چابلوسی ها تبری بجوئیم و اگر به میدان دادن های چنین گفتمانی که گذشته ی ما را به مرز سقوط کشانده اند نقد، جاری نسازیم، مطمئن باشیم رنگ آسایش و رفاه و تدبیر و امید را ازهمه سلب خواهند کرد.

صاحب این قلم ازهمه ی مخاطبان می خواهد اجازه دهند قدری به خاطر اهمیت و کارکرد و نیز اثر بخشی کار"اصحاب فرهنگ و هنر" به صراحت قلم روی آورد و راحت بنویسید.

باور دارم به آنهایی که در طول این سالها داعیه سکانداری مدیریت فرهنگی استان را دارا بودند، بی محابا باید گفت که باخواست و مطالبه مردم در24خرداد، مخالفت مبنایی و پایه ای دارند؛ ازهمین منظر باید گفت تعلل و تاخیر در نصب مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران برای مردمی که منتظر تحول و دگرگونی و پالایش دراین حوزه وفق حضورشان درپای صندوق های رای، به نوعی خطای بزرگ در تصمیم گیری برای متولیان مدیریت ارشد استانی محسوب می شود .

محصول تلاش های گسترده ی اهل فرهنگ و هنر وخرد ورزان دیار علوی درکمک به شور آفرینی حماسه24 خرداد ستودنی بود، امامماشات و درنگ در پاسخ به مطالبه ی آنها جای تعجب دارد!

آنهایی که فضای پیش از24خرداد92را درعرصه فرهنگ وهنر بهیاد دارند، به خوبی می دانند که فضای التهاب آلود در امور فرهنگی چگونه آغشته به کارهای غیر فرهنگی بوده است.

مردم می گویند آیا این احساس را مسئولان دولت تدبیر و امید دارندکه چه کسانی در آن سالها توانستند کار فرهنگی را تا این اندازه زمین گیر کنند؟

چه کسانی هزینه پررنجی را بر شاعران و هنرمندان و روزنامه نگاران تحمیل نمودند و واقعا"این همه هزینه برنمودن اموربرای چه بود؟

24خرداد استان محصول رنج بسیار جوانان و غیور مردان و شیر زنان مازندران است،آنها هزینه داده اند تا فضای ملتهب را به سمت فضای عقلانی وانسانی هموار کنند. همین ها نباید شاهد چرخش برخی از راه رسیدگان با ظاهری موجه باشند تا بلکه در این بازی سراسر برد بخواهند سکاندار جریانی شوند تا بلکه این پیروزی شیرین را به کام حماسه آفرینان 24خردادبه تلخی ببرند.

بایدگفت مطالبه کار فرهنگی که "مدیر دولت دهم" و"نقش آفرین دولت تدبیر" در پی آن است، چهارچوبی است که طراحان آن بانیان فرهنگی و کارگزاران دولت نهم و دهم هستند.

امروز اگر آقای استاندار مماشات کند و اگر ما سکوت کنیم و اگر چاره نکنیم و اگر به انفعال بنشینیم و اگر...بایدمنتظر باشیم تا از این مصلحت اندیشی نابجا بهای گزافی بپردازیم.

آقای استاندار! آنها نباید در دل دولت تدبیر و امید، موقعیت و جایگاهی امن برای خویش دست و پا کنند.

باید آگاهانه وبه روش مسالمت جویانه و به صورت ملموس از مدیریت ارشد استان بخواهیم و بگوییم که مطالبه ی مانصب فردی شایسته از دولت تدبیر و امید بدون فوت وقت در راس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران است.این حق همه ی امیدواران به برنامه های دولت تدبیر و امید است.


 • جمعه 15 آذر 1392-0:0

  آقای استاندار سلام. کاری کن که بماند نه اینکه کاری کنی که بمانی. به مشاورین بها بده از دانشگاه کمک بگیر. اگر با خدا معامله کنی شجاعت تغییر مدیرانی را که هیچ خاصیتی ندارند جز لابی گری دنیا طلبانه خواهید یافت.

  • جمعه 15 آذر 1392-0:0

   استاد رمضانی پور ،آجودانی و کشوری گزینه های خوبی برای فرهنگ استان میباشند.

   • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

    بدون هیچ دلیل و برهانی؟

    فقط این نباشد... استدلال خوبی است

    خدا ما را از شر شما و امثال شماکوته فکران که داعیه ناجی بودن در عرصه فرهنگ وهنر را دارید رهایی بخشد.

    • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

     نمي دانيم اينهمه اعتبار فرهنگي كجا و چگونه خرج مي شود؟ كسي نمي تواند يا شايد نمي خواهد به مردم آمار بدهد! وقتي هنگام حساب و كتاب مي شود پاي شوراها، شهرداري ها و دهياري ها را وسط مي كشند كه از عوارض محلي به جاي اولويت عمراني خرج كنند.

     • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

      نبايد فرهنگ را دولتي كرد؛ اگر فقط حمايت جاي دخالت را بگيرد خوب است.

      • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

       بایستی از جنس دانشگاهی باشه

       • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

        علی جنتی٬ وزیر ارشاد فضای کار فرهنگی کشور در دولت‌های نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد را «امنیتی» معرفی کرد و از این دوران با عنوان دوره «افسردگی هنرمندان» نام برد.

        آقای جنتی در گفتگویی که از وی در ویژه نامه صدمین روز دولت یازدهم (ضمیمه روزنامه ایران) منتشر شده٬ این مطلب را بیان کرده است.

        وی فاش کرده که «نوع نگاه برخی از مدیران فرهنگی سابق به ناشران، نویسندگان و هنرمندان امنیتی بود یا حداقل دستگاه‌های امنیتی به ان‌ها دیکته می‌کرده‌اند.»

        • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

         آقای استاندار را مردم آوردند سر کار پس تغییر دادن حق مردمه نه استاندار استاندار می تونه تغییر نده ولی مردم را باید راضی نگه بداره.اشتغال مردم ،مسکن مردم ،ازدواج جوانان،فقر، گرانی و... مشکلات مردمه.

         • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

          غلط اندازهمه چیزدان!چیره دستی که فن جدل رابرای تخریب شخصیت خوب فراگرفته است،مغالطه رابرای موجه نشان دادن اباطیل ومغشوشات ذهنی خودش وخراب کردن دیگران بهره می برد،کلمات درست رابرای ناراست جلوه دادن مطالبات بحق نویسندگان بکارمی بندد،احساسات پاک کسانیکه برای اصلاح جامعه گام برمی دارندرانشانه می رودبطوریکه باتخریب شخصیت نویسنده سعی در ازحیزانتفاع ساقط کردن نوشته های فرهیختگان ودلسوزان جامعه گام بردارد،بدرستی غلط اندازاسم ورسمش راانتخاب نمود،درون زشت آدمی ازکلماتش هویدامی شود،تامردسخن نگفته باشد،عیب وهنرش نهفته باشد،بجای آنکه نوشته نویسنده ای موردنقدقرارگیردنویسنده راموردهجو قراردادن واو راتخریب کردن اوج ناجوانمردی هرکسی خاصا"غلط انداز"است،خبث ودرون پرحقدوکینه آدمهائی که لهیب بدخواهی وکینه ورزی رابه ارث دارندهمواره ازجامعه ومصلحان خیراندیش آن انتقام جوئی می کنند،توصیه می کنم "غلط اندازبرای درمانش پیش روانپزشک مراجعه کند-اوبرای عقده های فروخفته اش درادوارزندگی بدنبال راهی برای برون افکنی میگرددمدیرمحترم مازندنومه!به اوکمک کنیدتااینگونه به درودیوارنزندجائی رابرای اودرنظربگیریدتابتواندابرازوجودکند،نویسندگان ودلسوزان جامعه نبایدبه کین وحقداینطورآدمهابه سلاخی کشیده شوند.خواهشم ازمدیریت محترم مازندنومه اینه که مزیداطلاع مخاطبانش بدون سانسورعمل کندوارج وقرب نویسندگانش رابانوشته های مسموم وغرض ورزانه ای مثل "غلط اندازی های" چنین افرادکذاب وبدخواهی نیالاید

          • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

           سلام،یکی بگه مدیران کل استان کی قراره عوض بشن؟آقایان نماینده بالا غیرتا در مورد مدیر کل آموزش و پرورش زوذتر به توافق برسید.

           • غلط اندازپاسخ به این دیدگاه 1 2
            چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

            آقای اسلامی سوادکوهی، همشهری گرامی

            گیرم که تغییر حق شما است. خیلی مردم بیچاره شب و روز شعار دادن انرژی هسته ای حق مسلم ما است ولی الآن این حق مسلم توسط دوستان دولتی ما به اجبار برای کنار گذاشتن این حق تعبیر می شود.

            برخی از دوستان برای حق دادن به تیم مذاکره کننده می فرمایند کشور در وضعیتی قرار گرفته که باید بپذیریم که مجبوریم دست از حق مسلم خود برداریم و غنی سازی 20 درصد را رقیق و بعد از 6 ماه غنی سازی 5 درصد را ترک کنیم تا رضایت و اطمینان غرب حاصل شود و تحریم را بردارد.

            آنهایی که سایه رهبری را در خلوت با تیر می زنند و اصلاً دیدگاه رهبری را قبول ندارند به اینجای کار که رسیدند منتقدان را متهم به عدم پیروی از خط رهبری می کنند و آنها را متهم به حرکت کردن در جلوی رهبری می کنند.

            حالا شما برای این حق مسلم چقدر سینه چاک کردی و چقدر تحلیل نوشتی که برای تغییر قداره می بندی و آن را حق مسلم خود می دانی و فکر می کنی همینکه شما گفتی حق ما است پس همینه که گفتی و مو لای درزش نمی رود؟

            سیاوش جان قربون اون قد و بالایت بروم که تمام همشهریها از سابقه ات می نالند و بد و بیراه نثارت می کنند و مثل غلط انداز از تو بدشان می آید، اینجوری هم نیست که یکدفعه به استاندار و اصحاب مدیریتی استان ایراد بگیرید که تغییر حق ما است و باید تغییرات حتماً و الزاماً بر وفق مراد و طبق دستور ما انجام گیرد.

            بهتر بود که بفرمائید تغییر حق استاندار است و باید تیم خود را آنگونه که صلاح می داند بچیند تا به وظائف و مسئولیت هایی که تعهد کرده برسد و بعد از دو سال در استان تحول ایجاد کند و از ده کاری که باید انجام دهد لا اقل یکی را هم بتواند انجام دهد و یکی دیگه نیاید بگوید ای بابا باز هم صد رحمت به اون قبلی که با اعتراف استاندار بعد از خودش از ده کار یکی را انجام داده ولی این یکی از ده کار نصف یک کار را هم انجام نداده.

            آقا سیاوش از غلط انداز اصلاً نرنج ایشان مرض دارد و هی گیر می دهد. این مرض البته مسری هم هست و به تعداد زیادی از دوستان سرایت کرده و شما را هم گرفته است. بله تغییر حق استاندار است و شما دستتان به جایی بند نیست که بتوانی تغییر بدهی که حقی داشته باشی. همیکنه توی این فضا فرصت نفس کشیدن به امثال تو و غلط انداز می دهند باید خدا را شکر کنید. می گویند طرف را به ده راه نمی دهند خبر خانه کدخدا را می گیرد.

            • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

             مگه ارثیه پدریه که حق شما باشه کی این حق رو به شما یا حتی همون اصولگرایان داده ، حرف مردم اینه که باید افراد صالح و شایسته روی کار بیایند اما حرف سیاسیون اینه که باید افرادی که در ستاد کاندیدای برنده بوده اند روی کار بیایند و این حق ماست

             • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

              سیاوش اسلامی معلمی راست و حسینی هست.مثل بعضی ها نان به نرخ روز نمی خورد.در قلمش اخلاق است و ادب.حرفش هم درسته.

              • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

               سال گذشته با بی تدبیری مدیر کل محترم جشنواره فیلم وارش که یکی از مهمترین جشنواره های فرهنگی در شمال ایران محسوب می شد به دست دلالان و کاسبان فرهنگی افتاد و در حال حاضر لازم است بدانید این جشنواره از سوی دفتر جشنواره های معاونت سینمایی تعطیل شده و دیگر شاهد برگزاری این جشنواره در مازندران نخواهیم بود . آقای شیخ ارشاد را با سازمان تبلیغات اشتباه گرفته برای همین هست که کنگره شهر اشوب برگزار می کند و شبانه مراسم تقدیر برای خودشان برگزار می کنند .

               • مطلع صبورپاسخ به این دیدگاه 2 5
                چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                تغیر حق است نه توسط ...مدریت محترم و عزیز مازند نومه ببه خاطر روشنگریتان تشکر می کنیم اما حواستان باشد متن و مقا له کسانی را به تصویر نکشانید ...دشمنی دارند ...

                • انديشه عرشياپاسخ به این دیدگاه 2 7
                 چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                 واقعا چه دوره زمونه اي شده قبلا براي گرفتن پست وميز افراد داوطلب مخفيانه لابي گري ميكردند الان لابي گري شده حق آقايان ،خدا به خيركنه

                 • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                  فرهنگ و هنر مازندران نیازمند درایت و کارامدی بیشتری است ، انتظار این است که این بخش زمینه مشارکت همگانی مردم را در امور فرهنگی هنری فراهم سازد و پیوندی میان فرهنگ و حوزه های دیگر را نیز فراهم سازد . از طرف دیگر ، این حوزه می بایست ،فرصتی را فراهم سازد که زندگی مردم ، رنگ و بوی فرهنگ محلی را به همراه سبک اسلامی به خود گیرد ، کاری که در سالهای گذشته نشده است و آقایان اکتفا کرده اند ، به دادن چند مجوز نشر و تمام افتخارشان این است که حتی نگذاشته اند دیگران کار کنند.

                  • چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                   آقا سیاوش تو در دولت قبل دور و بر ... بودی و خودت را احمدی نژادی نشان می دادی

                   • رضاشریعتیپاسخ به این دیدگاه 5 2
                    چهارشنبه 13 آذر 1392-0:0

                    من هم با انتصاب های هم سو موافق هستم واینو حق قانونی میدونم لیکن این رو دلیلی نمیبینم تا بگم همه ی انتصاب ها ی استاندار درست وبجاست درسته تغییر حق ماست ولی یادمون نره در تغییرات باید به مردم هم بیندیشیم ومراقب باشیم تا مبادا مدیری ناکارآمد چون خودش رو به تدبیر وامید چسبونده بیاد ومسبب ظلم مردم بشه بلکه باید مدیر مورد نظر از نظر صلاحیت هم انسان کاملی باشه

                    +یادمون نره شیخ سکاندار تدبیر وامید قبل از انتخابات گفته من از مدیران کارآمد دولت قبل هم استفاده خواهم کرد پس دلیل نمیشه همه چی تغییر کنه امیدوارم تغییراتی صورت بگیره که گره از کار مردم باز کنه


                    ©2013 APG.ir