تعداد بازدید: 4107

توصیه به دیگران 11

پنجشنبه 14 آذر 1392-0:54

چرا مشاور استاندار را نشانه گرفته اند؟

براي آناني كه هنوز به ضرورت تغييرمديريت هاي پيشين در دولت تدبير و اميد باور ندارند و از آن بيمناك هستند، قرار گرفتن نام مشاور فرهنگي و رسانه اي استاندار در ليست گزينه هاي جدي براي نشستن بر صندلي مديريت و سكانداري يكي از نهادهاي مهم فرهنگي مازندران نگراني هاي شديدي را براي از دست دادن منافع خود به وجود آورده است.


مازندنومه؛ یادداشت مهمان، آرش آشتیانی: اندك مدتي پس از استقرار دولت تدبير و اميد در كشور و پايان رقابت گزينه هاي استانداري و انتصاب حكم استانداري مازندران براي دكتر ربيع فلاح،و در حالي كه لطف الله آجداني روزنامه نگار و مورخ نام آشناي آملي و مازندراني در عرصه هاي مطبوعات، صدا و سيما و موسسات و مراكز علمي، فرهنگي و دانشگاهي كشور كه در فضاي سياسي اوليه رقابت هاي انتخاباتي رييس جمهوري از حاميان شناخته شده آيت الله هاشمي در كشور و سپس دكتر حسن روحاني بود، نيز در رقابت هاي گزينه هاي استانداري مازندران به حمايت از ربيع فلاح برخاسته بود، هنوزهيچ مسووليتي از سوي استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران برعهده نداشت، چند رسانه داراي جهت گيري هاي سياسي مخالف دكتر روحاني در رقابت هاي انتخاباتي و مخالف ربيع فلاح با آهنگي آرام و در روندي تدريجي اما مستمر و جهت دار بر طبل مخالفت با نزديكي آجداني و فلاح و ترجيح فاصله استاندار مازندران با مرد فرهنگي و رسانه اي نام آشنا در سطح ملي كوبيدند.

وقتي نام رحيم طوسي به عنوان اولين انتصاب استاندار و در جايگاه مشاور عالي شنيده شد،مخالفان آجداني جشن ها گرفته و در حالي كه پيش از آن از وي با نام نزديك ترين فرد از حلقه ستادهاي دكتر روحاني استان مازندران به ربيع فلاح ياد مي شد، با انتصاب طوسي به عنوان مشاور عالي استاندار، زمزمه هاي شفاهي و مكتوب راه انداختند كه ميان آجداني و فلاح فاصله وجود دارد.

اين تصور و ادعا و شادماني هاي ناشي از آن چندان طول نكشيد. زيرا ربيع فلاح دومين انتصاب خود از حلقه ي يارانش را به آجداني با مسووليت مشاور فرهنگي و رسانه اي استاندار اختصاص داد.

در حالي كه مخالفان آجداني در آغاز اين انتصاب مي كوشيدند تا اين انتصاب را تشريفاتي و بي خاصيت نشان دهند اما همراهي ها و حمايت هاي همه جانبه و گسترده استاندار در مجامع عمومي از مشاور فرهنگي و رسانه اي خود ، نشان داد كه آجداني سخت مورد اعتماد ربيع فلاح است.

اعتمادي كه شايد جداي ازآگاهي ربيع فلاح به سوابق و كارنامه درخشان علمي – رسانه اي و فرهنگي آجداني در كشور، ريشه دردفاع تمام قد و گسترده آجداني در حمايت از ربيع فلاح در ميدان آزمون هاي متعدد و سخت سياسي داشت.

نه تنها بر ربيع فلاح بلكه بر بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي استان پوشيده نيست كه آجداني در شرايطي به دفاع از گزينه استانداري ربيع فلاح برخاست كه تلاش فراواني ازتطميع تا تهديد از سوي برخي از رقباي فلاح براي دور كردن او از فلاح صورت مي گرفت.

در چنين شرايطي از روابط مبتني بر اعتماد و حمايت متقابل استاندار و مشاور فرهنگي و رسانه اي اش ، كه البته نه بر مذاق مخالفان استاندار و نه مخالفان مشاور رسانه اي اش خوش مي آيد، سناريوي جديدي از سوي مخالفان روابط نزديك استاندار و مشاور فرهنگي و رسانه ي اش نوشته ،كارگرداني و بازيگرداني مي شود.

در اين سناريوي چند پرده اي، با شيوه ها و حربه هايي متفاوت در برخورد با استاندار و مشاور فرهنگي و رسانه اي اش ، يك هدف مشترك را تعقيب مي كنند.

هدفي كه بيش و پيش از آن كه ناظر به تضعيف آجداني باشد معطوف به تضعيف استاندار مازندران است.

مخالفان آجداني و استاندار به خوبي مي دانند آجداني از آن نوع آدم هايي است كه هيچ دلبستگي به صندلي مديريتي در استانداري و دستگاههاي اجرايي استان مازندران با سمت و سوي منافع طلبي شخصي ندارد، همان گونه كه استاندار مازندران نيز به مديريت ارشد استان با همين نگاه مي نگرد.

بودن يا نبودن آجداني بر مسند مديريتي براي او هيچ تفاوتي ندارد كه بخواهد براي به دست آوردن يا حفظ آن خود را به در و ديوار آويزان كند و يا به استاندار نزديك باشد.

اعتقاد و اهميتي كه آجداني براي استاندار قائل است انگيزه مهمي براي اعتماد كردن ربيع فلاح به او و باور استاندار به ضرورت ادامه حضور او در كنار خودش است.

درست در همين جا است كه مخالفان استاندار نيز به درستي دريافته اند براي تحقق هدف خود، بايد شرايطي را ايجاد و به استاندار تحميل كنند تا ربيع فلاح مجبور به دست كشيدن از مشاور رسانه ای و فرهنگی اش شود.

اما چرا در اين سناريو، آجداني اين قدر براي مخالفان استاندار اهميت دارد؟ و در ميان اين همه از نزديكان و دوستان و همكاران استاندار، آجداني را نشانه گرفته اند؟

برخي از اين دلايل را مي توان اين گونه احصا كرد: آجداني داراي عقبه سياسي، فرهنگي ، علمي و رسانه اي نيرومند و چهره اي شناخته شده و با نفوذ در بسياري از رسانه ها و مراكز و نهادهاي علمي و فرهنگي و نام آشنا در ميان بسياري از بزرگان سياسي، فرهنگي و رسانه اي كشور است.

قدرت قلم و نفوذ بيانش در سطح ملي بر كمتر كسي از اصحاب فرهنگ و قلم و رسانه پوشيده است. جادوي قلم و نوشته هايش از جمله در رقابت رسانه اي با گزينه هاي رقيب ربيع فلاح براي سكانداري استان مازندران با همكاري و نيروي جادويي مازندنومه – اين رسانه نام آشناي مازندراني – بر دوستان و مخالفان استاندار و مشاور رسانه اي اش پوشيده نيست.

دو آن كه اين چهره فرهنگي و رسانه اي اثبات كرده است به استاندار مازندران و تفكر و برنامه هايش اعتماد دارد و نيز براي او قابل اعتماد است.

توانمندي هاي فرهنگي و رسانه اي آجداني و قابل اعتماد بودن او براي ربيع فلاح پشتوانه محكمي است كه سدي در برابر مخالفان ربيع فلاح را به وجود آورده است.

آجداني اين توانمندي را دارد كه حلقه ي ارتباط و اتصال محكمي براي وحدت بخشي در ميان بسياري از فعالان سياسي ستادهاي انتخاباتي دكتر حسن روحاني و نيز تداوم حمايت آنان و نيز جلب حمايت بسياري از اصلاح طلبان مازندران و كاهش تنش هاي احتمالي ميان آنان و استاندار باشد.

و البته براي آناني كه بر طبل اختلاف ميان فعالان ستادهاي انتخاباتي دكتر روحاني و اصلاح طلبان با استاندار مي كوبند و چشم به پي آمدهاي زيانبار اين تنش ها در جهت تضعيف روحاني طلبان و اصلاح طلبان حامي دولت تدبير و اميد از يك سو و استاندار از سوي ديگر چشم و اميد دوختند، حضور و نقش آفريني مشاور فرهنگي و رسانه اي استاندار در جلوگيري از اين تنش ها ، و نزديكي او و استاندار به يك ديگر غير قابل تحمل بوده و در تلاش هستند تا ربيع فلاح را از آجداني دور نگاه دارند.

از همين ديدگاه است كه يكي ماكياول وار با ادعاي دوستي چنين وامي نمايد كه حضور آجداني در كنار استاندار براي او خطرناك و تنش زا بوده و او را با نصيحت متقاعد به دوري از آجداني مي كند و ديگري نيزبا تهديد استاندار به چنين و چنان كردن و تهديد توخالي تحريم استاندار از سوي رسانه ها برآنند تا با مرعوب كردن استاندار، او را مجبور به حذف مشاور فرهنگي و رسانه اي خود كنند.

رويايي شيرين كه براي فرار از كابوس آجداني ،خواب خود را با آن سپري مي كنند. افزون بر آن، براي آناني كه هنوز به ضرورت تغييرمديريت هاي پيشين در دولت تدبير و اميد باور ندارند و از آن بيمناك هستند، قرار گرفتن نام مشاور فرهنگي و رسانه اي استاندار در ليست گزينه هاي جدي براي نشستن بر صندلي مديريت و سكانداري يكي از نهادهاي مهم فرهنگي مازندران نگراني هاي شديدي را براي از دست دادن منافع خود به وجود آورده است.

اين گروه چون به خوبي مي دانند آجداني نه اهل معامله و زدوبند با اهل زر است و نه اهل تسليم در برابر زور و باج خواهي، لاجرم به حربه هاي تزوير و توهين و دروغ و تخريب ضد مشاور فرهنگي و رسانه اي روي آورده اند و در همان حال دل به اين خوش كرده اند كه ربيع فلاح را با تهديدهاي خود، به تسليم در برابر خواسته ي خود براي حذف مشاور فرهنگي و رسانه اي اش مجبور سازند.

در حالي كه مشاورفرهنگي و رسانه اي خود چند باره و همواره بر حمايت خود از استاندار تاكيد كرده است ، بايد منتظر بود و ديد آيا استاندار مازندران نيز بر برتداوم روابط نزديك با مشاور فرهنگي و رسانه اي خود و حمايت از او باقي خواهد ماند و يا تسليم گروه هاي فشار خواهد شد؟


 • شنبه 16 آذر 1392-15:33

  آزادي بيان يعني اين؛ البته بايد مراقبت كرد تا به جاي نقد، خراب نكنند.

  • شنبه 16 آذر 1392-15:30

   مگر آجوداني ها را قبل از انتصاب، كسي نشانه مي گرفت؛ اين نوع رفتار دو حالت دارد: يا طرف دارد اشتباه مي كند كه بايد بازنگري داشته باشد؛ يا اينكه درست رفتار كرده و براي اصلاح فرهنگ نادرست مقاومت صورت مي گيرد كه طبيعي است.

   • دادای خلقپاسخ به این دیدگاه 0 0
    جمعه 15 آذر 1392-0:0

    ایکاش مشاورمطبوعاتی خانم کلثوم فلاح میشد . مثل خانم افخم در سخنگویی وزارت خارجه

    • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

     آجدانی ریا و چاپلوسی بلد نیست. رک و تند نوشتنش به خاطر صفای درونش هست. معلومه هر کس با جرات حرف بزنه خواب از چشم ریا کاران منافع طلب بی توجه به مردم می گیره. اصحاب کلک و کلاه و ریا کاران دین به دنیا فروش از حرف رک خوششان نمی آید.

     • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

      عزیزان به"..." سرهنگیان فرهنگی نما توجه نکنید.
      در ضمن مطالبهای که به سفارش و خواهش و تماس و تمنای " ..."  باز پخش می شود محل نزارید.

      • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

       مازند نومه و آجوداني دو جز لاينفك هستند دمه همتون گرم جرات انتقاد دارند نه مجيز گو هستند و نه .... نه به فكر اقتصاد هستند براي خود و نه فكر مقام كه همين اقاي صادقي گزينه اصلي مدير كلي روابط عمومي استانداري بود اما نخواست اميدوارم اجوداني مدير كل شه تا اولا...روابط عمومي ارشاد بازي ها شو كاسه كوزشو جمع كنه بره و بعد هم يه تغييري در فضاي فرهنگ بشه بعد اقا اين تغيير مديران كل ديگه داره شبيه فيلمها ميشه چرا اتفاقي نميافته وزرا چي كار ميكنند مازند نومه پاسخ پاسخ

       • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

        روزنامه یا روزی نامه برای کسب درآمد رپورتاژ در ثناگویی و پاچه خواری از مدیران نالایق دستگاههای اداری و سیاسی و کانونهای قدرت و ثروت....... به تیتر خبرهای خودشان از گذشته تا امروز نگاه کنند ...........

        • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

         چونكه دلشان نمي خواهد پويايي استاندار را ببينند ..

         چون دلشان به حال دوستشان كه از پست مدير كلي رفت مي سوزد .

         چونكه ددوست دارند نشانه هاي احمدي نژاد تو استانداري باشد..

         شايد دلشان مي خواست استاندار ازشان براي انتخاب مشاور اجازه بگيرد.

         يا مي خواهند با اين سناريو جلوي ارتقاء آجداني را بگيرند..

         ولي اينو نفهميدند آجوداني پست داشته باشديا نباشد پويا و فعال هست.         البته تو كتابا نوشته حسودي كار زشته..         • پنجشنبه 14 آذر 1392-0:0

          مخالفان دولت تدبیر و امید به خوبی می دانند کسانی چون آجودانی ها و رسانه های مازندنومه را با منطق و استدالا نمی توانند از دور خارج کنند بنابر این جز استفاده از دروغ و تخریب کاری بلد نیستند . اینها درصددند تا استاندار با از دست دادن یاران و حامیان صادق و شجاعی که نمی شود آنها را خرید ، ضعیف شده و آن وقت راحت او را با حملات خود از بین ببرند. این دیگر به هوشمندی استاندار بستگی دارد که دوستان قابل اعتماد خود را انتخاب کند یا دشمنان قسم خورده خود و دولت تدبیر و امید را


          ©2013 APG.ir