تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 28 آذر 1383-0:0

انفجار پيك‌نيك منجر به مجروح شدن چهار نفر شد

استفاده نادرست از پيك‌نيك و در نتيجه انفجار آن، منجر به مجروح شدن 4 نفر در نور شد.


در پي اين حادثه كه صبح پنج‌شنبه گذشته در يك مغازه در شهر رويان شهرستان نور اتفاق افتاد، 3 تن از 4 نفر مرد صدمه ديده به علت سوختگي شديد به بيمارستان سوانح سوختگي ساري انتقال يافتند و يك نفر ديگر نيز در بيمارستان امام خميني (ره) نور بستري شد. شايان ذكر است در پي اين حادثه، خسارت مالي نيز به اين مغازه وارد شد.


    ©2013 APG.ir