تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 27 دی 1383-0:0

دزد نکايي به کاهدان زد

راننده خودرو سرقتي در نكا با مشاهده پليس به داخل كوچه بن بست رفت و دستگير شد.


 وي كه از سوي صاحب سمج خودرو در حال تعقيب بود، سرانجام با مشاهده پليس تغيير مسير داد كه از نگون بختي وي خيابان مورد نظر بن بست بود. وي سرانجام با ياري كسبه بازار و تلاش به موقع عوامل انتظامي دستگير و روانه زندان شد.


    ©2013 APG.ir