تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 27 دی 1383-0:0

مساجد بودجه مي خواهند - شکريان

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران گفت : با اختصاص بودجه مستقل ، مساجد در جامعه و زمان امروز نیز می توانند به رسالت های تعیین شده به منظور سازندگی افکار ، هدایت و راهنمایی اقشار مختلف عمل کرده ، به عنوان پایگاه هایی برای نشر ارزش ها مورد استفاده قرار گیرند .


 حجت الاسلام شکریان افزود : مساجد امروز  به بهسازی ، نوسازی و تجهیزات مختلف نیاز دارند و دستیابی به این امکانات و تحقق آنها نیز نیازمند اعتبار است ، در شرایطی که مساجد ما از بودجه مستقل برخوردار نیستند ، چگونه می توان این تغییرات اساسی و ارزنده را در مساجد ایجاد کرد . حجت الاسلام شکریان اختصاص بودجه برای مساجد را امری بسیار ضروری اعلام کرد و گفت : در صورت تحقق این امر است که مساجد در جامعه و زمان امروز نیز می توانند به رسالت های تعیین شده به منظور سازندگی افکار ، هدایت و راهنمایی اقشار مختلف عمل کرده ، به عنوان پایگاه هایی برای نشر ارزش ها مورد استفاده قرار گیرند .


    ©2013 APG.ir