تعداد بازدید: 3370

توصیه به دیگران 4

سه شنبه 10 دی 1392-23:43

نقدی بر ادعاهای کمال علیپور در باره ربیع فلاح (4)

4 ماه کجا و 4 سال کجا؟!

 در دولت قبل که بزرگترین و بیشترین بی قانونی ها صورت می گرفت صدای تان بلند نمی شد و امروز خدای ناکرده با مردمی که به کاندیدای مورد حمایت شما رای ندادند مقابله می کنید؟


مازندنومه؛ یادداشت مهمان، صالح رستگار:

 1- استانداری مازندران اولین تغییر مدیریتی دولت تدبیر و امید در استانداری های کشور بوده است که نشانگر ضعیف و ناکارآمد بودن استاندار معزول پیشین بوده است و هدر دادن منابع استان و تخصیص های خارج از برنامه و به فراموشی سپردن زیرساخت ها در اعتبارات سنواتی و به کارگیری افراد ناتوان و رها نمودن سکان اداره امور استان و باری به هر جهت حرکت نمودن آن دوران از یک سو و رای و نظر مردم در انتخابات 24 خرداد و پایبندی دولت به نظرات مردم از سوی دیگر منجر به تصمیم مهم در جابجایی مدیر ارشد استان شده است.

مردم استان مازندران در خرداد 1392 آنچنان کوبنده و رسا صدای حق طلبی و مطالبه جدی شان را بیان کردند که دیگر شک و شبهه ای برای کسی یا جریانی باقی نگذاشته است.

 2- نمایندگان استان مازندران که از ابزار تحقیق و تفحص برای حذف استاندار قبلی ( طاهایی) استفاده کرده بودند و آقای کمال علیپورخنکداری نیز یکی از امضاکنندگان همان طرح بود، با این مصاحبه پاسخ دهند که آیا برای شوخی این کار انجام شد؟ استدلال امضا کنندگان تحقیق و تفحص از استانداری مازندران ناکارآمدی بود حال چگونه شده است که یکی از طراحان امضا کننده طرح، به دفاع استاندار قبلی و زیر سوال بردن اقدام خود می پردازد؟  آقای علیپورخنکداری به گونه ای مقایسه دوره کمتر از سه ماهه استاندار فعلی را با دوره چند ساله استاندار قبلی و بلکه دوران دولت دهم را انجام می دهد که گوییا اندازه گیری یک کمیت مشخص با محتوا و شکل یکسان صورت می گیرد.

 مقایسه یا سنجش حتما ابزار و روشهای خاص خود را دارد که برای تعابیر بکار رفته نمی توان پایه و اساسی را پیدا نمود. این چه رویکردی است که فکر می کنید شاخص ارزیابی تان مقایسه دوران سه ماهه اول و عمر چهار ساله یک دولت باشد؟  در دولت قبل که بزرگترین و بیشترین بی قانونی ها صورت می گرفت صدای تان بلند نمی شد و امروز خدای ناکرده با مردمی که به کاندیدای مورد حمایت شما رای ندادند مقابله می کنید؟

امروز خرابی ها و تعهدات غیرعملی بجاگذاشته شده از دولت قبل و مصوبات کیلویی سفرهای استانی با وضعیت اسفبار بودجه کشور که حتما نمایندگان محترم بیشتر از دیگران مطلعند، برکسی پوشیده نیست و تعجب آور است که از استانداری که هنوز انتصاباتش به اتمام نرسیده است انتظار معجزه ای دارند که میراث ویرانی های معجزه هزاره سوم را به یک نگاه آباد کنند.

3- آقای علیپور خنکداری به نمایندگی از مردم استان مازندران سخنانی گفت که زیبنده نه نماینده مجلس و نه مردم استان است. از قرار هنوز عده ای نظر مردم را در 24 خرداد نشنیدند یا پیام آن انتخاب را درک نکرده اند! درخواست ما از نماینده ها و چهره های سیاسی این است که  نظرات خودشان را مطرح نمایند و از طرف مردم استان مازندران سخن نگویند.

4- از بین نمایندگان استان مازندران یک نفر رییس ستاد یکی از کاندیداها بود و عده ای دیگر به دنبال کاندیدایی دیگر و برخی نیز کاملاً خنثی در مهم ترین رویداد سال 92 بودند.

 آنچه مسلم است هیچ یک از این بزرگواران نتوانستند رای و نظر مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تشخیص دهند. عده ای به رای مردم احترام گذاشتند و پیام تبریک فرستادند و بنای همراهی و همکاری با دولت تدبیر و امید را پیشه کردند، عده ای دیگر عصبی و ناراحت از انتخاب مردم و برخی دیگر به دنبال دخالت های بیجا در انتصابات رفتند و اگر فرد یا افراد مورد نظرشان به کرسی ننشست، دولت و استاندار را متهم به کم کاری و... می کنند.

5- عزل و نصب از اختیارات دولت و نظارت بر اجرای قانون از وظایف نمایندگان محترم است که حتما آقای علیپور خنکداری از آن مطلعند.

 اگر انتظار دارند افراد ناکارآمد دولت قبل که همچون بختک بر سر برخی ادارات هستند حفظ شوند یا افرادی که هیچ نسبتی با دولت تدبیر و امید ندارند بر سرکار بیایند توهین به رای مردم نیست؟ در انتصابات فرمانداران و بخشداران و معاونان فرمانداری باید دقت و تامل نمود تا افرادی که از عوامل ناکارآمد شدن نظام اداری استان و شهرستان ها شده بودند با مسائل طایفه گرایی و خویشاوند سالاری فرصت طلبانه و بده بستانهای مرسوم گذشته ابقا نشوند.

آقای فلاح باید بداند کسانی که باعث نابودی اعتبار اداری فرمانداری های و بخشداری ها شده بودند و از عوامل ایجاد فضای یاس و ناامیدی سالهای گذشته در شهرستانها بوده اند و با امنیتی کردن فضا بقای خود را تضمین می کردند خدای ناکرده با واسطه قرار دادن افراد مختلف ابقا نگردند که اگر اینگونه عمل شود بدانید جریان مشکوک برای ضربه زدن به دولت تدبیر و امید و انتقام از مردمی که به رییس جمهور محترم رای دادند سکانداری خواهند نمود و این امر زیبنده استان مهم مازندران و اولین استاندار منصوب دولت یازدهم نیست.

 6- استاندار مازندران باید همانند آقای دکتر روحانی -رییس جمهوری محترم- گزارش وضعیت بودجه ای و اعتبارات و پروژه های استان در سنوات قبل و دخالت های بی جای افراد با جایگاه های مختلف در به انحراف کشاندن این اعتبارات و سکوت و همراهی استاندار وقت را به مردم ارائه نماید تا مشخص شود ایراد کار در کجاست. مشکلات مردم با برنامه ریزی درست حل خواهد شد نه با شعار. خوب است نماینده های مازندران نیز به جای سهم خواهی و دخالت در کار دولت و دنبال عزل و نصب رفتن، در برنامه ریزی ها برای توسعه استان کمک کار استانداری شوند.


 • پنجشنبه 12 دی 1392-20:41

  احساس میکنم نمایندگان با رای مردم بالا می روند و فراموش میکنند وظیفه شان چیست؟ تنها کاری را که انجام میدهند مانع تراشی در همه حوزه ها و اعمال نظر در همه وادی های انتصاباتی و خداراشکر که بعضی ها آنقدر از فک و فامیاهای خود انتصاب می کنند که جایی برای دیگران نیست.

  • غلط اندازپاسخ به این دیدگاه 4 2
   پنجشنبه 12 دی 1392-7:43

   1- حق این است که مسئولان اجرایی باید توسط قوه مجریه بررسی و تعیین شوند و نمایندگان نباید به هیچ وجه اجازه دخالت داشته باشند.
   2- نماینده حق ندارد از ابزار نظارت خود به عنوان رانت استفاده نکند و نظرات و خواسته های شخصی و گروهی خود را به مسئول اجرایی تحمیل کند.
   3- وقتی آقای یوسفیان...می تواند از وزیر کشور امتیاز بگیرد و آقای فلاح را وادار به تمکین در برابر خود بنماید و آقای رسولی به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه آمل معرفی می شود و آقای آجدانی برای حفظ جایگاه خود به سکوت رضایت می دهد و دم بر نمی آورد و هوس مناظره را از سر بیرون می کند، شما بفرمائید به چه دلیل آقای علیپور نباید کار مشابه آقای یوسفیان را انجام دهد.
   4- غلط انداز در غیر قانونی بودن و بد بودن نوع طرح مسئله توسط آقای علیپور و زیر پا گذاشتن حق مدیریت اجرایی استان تردیدی ندارد ولی این امر را ناشی از ایجاد یک کجراهه موفقیت آمیز و سکوت مطلق و تائید آمیز و معامله گرانه با نماینده آمل می داند که همه را تشویق به اخذ امتیاز از مسئول اجرایی با اراده ضعیف می کند. وزیر کشور بزرگترین خبط تاریخ را انجام دادند که نماینده دولت در مازندران را خیلی ارزان به نماینده مجلس فروختند و چون آن عمل در آنجا صورت گرفت، نتیجه این می شود که عمل مشابه در هر جای دیگر هم مباح خواهد بود و مقاومت در برابر آن یعنی بی عدالتی در برخورد با نمایندگان.
   5- غلط انداز فکر می کند اینها ریشه های کج روی های اجرایی و مدیریتی است که از یک طرف خود را در موضع تهمت قرار می دهد و تعداد زیادی از همشهریان و هم محلی ها را به عنوان مشاور حکم می دهد و از طرف دیگر در برابر خواست یک نماینده با لابیگری قوی و ارتباطات مستحکم با آقای لاریجانی و ناطق نوری و بعضاً با آقای هاشمی توسط وزیر کشور مجاب به تمکین می شود. این عمل ظرفیت معادله را به سمت و به نفع سایر نمایندگان تغییر جهت می دهد و از این دیدگاه نمی توان بر آقای علیپور و سایر نمایندگان خرده گرفت که فرموده اند:
   گر از باغ رعیت ملک خورد سیبی/بر آرند غلامان آن ملک درختان از بیخ
   شما با این کجراهه ها باید بجنگید و نباید اجازه بروز لکه های ننگ مدیریتی داده شود. چرا باید مدیریت عالی استان خرج لابی گری برای تصدی عناصری که در امتحانات سابق خود نمره مردودی گرفته اند بشود و هم باب محلی گرایی در مدیریت استان باز شود؟

   • چهارشنبه 11 دی 1392-13:35

    من چند سالیست مازندنومه رو دنیال می کنم. متاسفانه رویه ای که اخیراً مازند نومه درپیش گرفته جز اختلاف افکنی و تفرقه و بحث های بابلی و ساروی و آملی و همچنین پاسخ دادن به انتقادات دلسوزانه برخی افراد با زبان توهین و افترا و ... نبوده است. این را می توانید حتی با خواندن چند مقاله در این سایت مشاهده کنید که نشان از بی طرف بودن این رسانه دارد.
    اگر به این دولت انتقادی می شود باید از آن استقبال کرد همانطور که رئیس جمهور محترم از این امر استقبال کردند. متاسفانه افرادی که در مازند نومه قلم می زنند و با عرض معذرت مواجب بگیر سردبیر هستند هیچ نگاه مستقلی نداشته و بعضا بجای حمایت از دولت دکتر روحانی دارند ناخواسته به دفع آرا و نظرات مردم و همچنین ایجاد فضای خودکامگی و دیکتاتوری روی می آورند که نمونه ی بارز آن آقای آجودانی است. این فرد تازه به دوران رسیده ای که قبلا نامش را در هیچ کوی و برزنی دیده نمی شد و حالا خود را مشاور و مدرس و ... معرفی می کند. این فرد بجای اینکه کمک به دولت کند سعی در ایجاد فضای اندیشه رضاخانی، که به آن ارادت کافی دارد، می کند.
    امیدوارم به نقد من با زبان توهین پاسخ ندهید و این را از سراخلاص و کمک به این رسانه بدانید.

    • چهارشنبه 11 دی 1392-23:30

     لطفا خط سوم اصلاح شود به " بی طرف نبودن این رسانه"

     • چهارشنبه 11 دی 1392-22:46

      موسوی جان برنامه زاویه و مناظره آجدانی با حداد عادل و دگران رو ندیدی جانم؟ نکنه شبکه های ماهواره ای نمی ذاره وطنی رو ببینی؟! بابا این کجاش تازه به دوران رسیده است؟

      • اعتدال گراپاسخ به این دیدگاه 5 8
       چهارشنبه 11 دی 1392-22:40

       آقای موسوی نقدت سست است. آقای آجدانی تازه به دوران رسیده است؟!!! نه برادر جان با این نقد روشن ساختی خودت تازه به دوران رسیده ای که آجدانی را با سابقه ی روش و دراز در امر تحقیق و تدریس و تالیف نمی شناسی.

      • چهارشنبه 11 دی 1392-13:25

       سایت مازندنومه :خیلی داری شلوغ می کنی .روزنامه محلی با سابقه زیاد چندماه بسته شد توکه سایتی بیش نیستی

       • چهارشنبه 11 دی 1392-0:58

        جناب نگارنده محترم با نهایت تواضع وادب گرچه در سطرهای شما اغلب به بیان واقعیات پرداخته شده ولی در مواردی ادعاهای شما خلاف اخلاق رسانه ایی وکج گویی وکج اندیشیست
        شما علی اکبر طاهایی رو فردی نامناسب ونالایق خوندید که نشون میده شما نیز فاصله چندانی با علی پور ندارید در گزاف گویی وتوهین وافترای بی پایه و اساس

        اگر فراموش کردید خدمات آقای طاهایی رو بد نیست نگاهی به این دو نوشته بندازید
        "سیدخندان" را فراموش نکن!نوشته سردبیر محترم مازندنومه وطاهایی،مردی که فراموش نمی شوددکتر حسین اسلامی ساروی،مورخ و نویسنده
        ثانیا تمام افراد دولت قبل ناکار آمد نبوده اند

        • قائم شهری پاسخ به این دیدگاه 13 7
         چهارشنبه 11 دی 1392-19:23

         آقای طاهایی شخصیتی دوست داشتنی دارد ولی قرار بود او بر استان و منابع ان مدیریت کند که با دولت اختلاس گر فتنه گر و ناکارامد اصولگرای احمدی نژاد و بی برنامه گی هایش همراهی امثال طاهایی دور از انتظار بود ولی طاهایی کسی است که در اعتراض به رد صلاحیت نمایندگان مجلس ششم و برای بقای خود در استعفای مدیران ارشد کشور پیش قراول بود و البته برای بقای خود در دولت احمدینژاد نییز فدایی مشائی و احمدی نژاد بود و شمر و امام حسین هم براش فرقیس نمی کنه فقط حاکم بودن ملاک رنج ما از این بی هویتی هاست که هم در بین نمایندگان زیاد است هم خیلی افراد و تا این افراد فرصت طلب فرصت حضور دارند وضعیت به همین منوال است.

         • پنجشنبه 12 دی 1392-9:6

          طاهایی تنها برای خدمت وگره گشایی از کار مردم با هر دولتی همکاری میکرد
          در سیدخندان را فراموش نکن در پارگراف آخر آمده است
          طاهایی با ازخود گذشتگی،از سیستم وزارت کشور حقوق دریافت نمی کند و در جایی هم بی علاقگی اش را به پست و منصب بیان داشت و گفته بود:«مسئولیت از خرده علف در دهان یک ملخ بی ارزش تر است.»

        • فرماندهپاسخ به این دیدگاه 13 18
         چهارشنبه 11 دی 1392-0:41

         کمی واقع بین تر وبامطالعه تر سخن بگو. موفق باشی.


         ©2013 APG.ir