تعداد بازدید: 5260

توصیه به دیگران 0

شنبه 12 بهمن 1392-8:9

امام آمد

عکس های مصطفی کاظمی از نصب ماکت لحظه ورود امام به کشور- ساری:میدان شهدا • حمید صالحیپاسخ به این دیدگاه 4 1
  شنبه 12 بهمن 1392-11:49

  با این رویه ای که دوستان در پیش گرفتند احتمالا در سال های آینده از عکس تاریخی ورود امام به ایران مهماندار،هواپیما و نهایتا تصویر خود امام یکی پس از دیگری حذف خواهند شد.جالبترین قسمت قضیه هم اونجاست که صاحب اختیاران همچنان طوری رفتار می کنند که انگار اتفاق خاصی نیفتاده و از تعجب دیگران متعجب می شن...

  • عبوریه دیگهپاسخ به این دیدگاه 2 1
   شنبه 12 بهمن 1392-19:43

   پس کو عکس حاج احمدآقا...

   • جمعه 18 بهمن 1392-17:34

    ایراد بنی اسرائیلی نگیر. خب معلومه که مشخص ترین تصویری که مردم یادشونه حضرت امام و خلبانه.


  ©2013 APG.ir