تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 دی 1383-0:0

وبلاگ خبريmaz.blogfa را هم ببينيد

اين وبلاگ را احمد مظفري-مسئول روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش مازندران- طراحي و اداره مي کند.


www.maz.blogfa.com در ادامه سايت ها ووبلاگ هاي زنجيره اي مظفري سعي دارد خبرهاي استان را واتاب دهد.بيشتر خبرهاي اين وبلاگ تازه تاسيس از خبرگزاري هاي داخلي به ويژه ايرناست.


    ©2013 APG.ir