تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 دی 1383-0:0

نماينده قائم شهر: تا سال 1387 جمعيت بيكار كشور به هشت ميليون نفر مي‌رسد

ولي‌ رعيت‌ نخستين‌ ناطق‌ پيش‌ از دستور جلسه‌ علني‌ ديروز مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ ، به‌ معضل‌ بيكاري‌ جوانان‌ اشاره‌ كرد و افزود: جمعيت‌ كشور تا سال‌ 1400 به‌ 87 ميليون‌ مي‌ رسد كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ اشتغال‌ جامع‌ و پايدار كشور سالانه‌ به‌ حدود يك‌ ميليون‌ فرصت‌ شغلي‌ جديد نيازمند است‌.


وي‌ افزود: فرصت هاي‌ شغلي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ دربرنامه‌هاي‌ توسعه‌ به‌سبب‌ نبود سياست‌ گذاري‌ ،نبودن‌استراتژي‌ مشخص‌ بر اقتصاد كشور،نبودن‌اعتمادسرمايه‌ گذاري‌ فرصت‌ هاي‌ شغلي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌تحقق‌ نيافته‌است‌. اين‌ نماينده‌ افزود: آراي‌ مردم‌ به‌ نمايندگان‌ قدرت‌ مي‌ دهد تا در مركز قانون‌ گذاري‌ فارغ‌ از گروه‌ گرايي‌ ، دسته‌ بندي‌ هاي‌ سياسي‌ و جناحي‌ براي‌ شكوفايي‌ كشور قانون‌ وضع‌ كنند. وي‌ درادامه‌ گفت‌: در نظام‌ سياسي‌ پايدار دعوا در اصول‌ و مباني‌ نيست‌ كه‌ يكديگر را تكفير و مرتد نمايند بلكه‌ دعوا درارائه‌ خدمات‌ بيشتر ورضايت‌ مندي‌ شهروندان‌ است‌ . اين‌ نماينده‌ با اشاره‌ به‌ اينكه‌ نظام‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ براي‌ حفظ وبقاي‌ خودبايد به‌ اجراي‌ عدالت‌ ،تكريم‌ انسان‌ و ارائه‌ خدمات‌ همت‌ گماردافزود: هر گونه‌ تشريك‌ مساعي‌ با دولت‌ براي‌ حل‌ مشكلات‌ مردم‌ ، احترام‌ و تواضع‌ به‌ خواست‌ ملت‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ پس‌ از تحمل‌ سختي‌ ها مشروع‌ ترين‌ حقوق‌ خود را طلب‌ مي‌ كنند. نماينده‌ قائم‌ شهر با بيان‌ اين كه‌ براي‌ پاسخ‌ به‌ راي‌ اعتماد مردم‌ و حفظ امانت داري‌ ، مجلس‌ بايد پويا و طراح‌ باشد ، گفت‌: مجلس‌ بايد با وفاق‌ و همدلي‌ ، درايت‌ و تدبير ، تجديدنظر در روش‌ ها و نظرها، برنامه‌ريزي‌ دقيق‌ وانجام‌ كارهاي‌ تحقيقاتي‌ و پژوهشي‌ براي‌ رفع‌ كمبود ها ، نارسايي‌ها، حل‌ مشكلات اقتصادي‌،تامين‌ معيشت‌ مردم‌، ايجاد فرصت‌ هاي‌ شغلي‌، ارتقاي‌ سطح‌ زندگي‌ ، برقراري‌ آرامش‌ وامنيت‌، حفظ منافع‌ بلند مدت‌ ملت‌ و كسب‌ اعتماد عمومي‌ كوشا باشد. وي‌ افزود: مباحث‌ مخالف‌ و موافق‌ بايد با دوستي‌، برادري‌ ، عدالت‌، رعايت‌ تقوا ، ادب‌ ، وحدت‌ و انسجام‌ انجام‌ شود. رعيت‌ با بيان‌ اين كه‌ كشاورزي‌ از بسترهاي‌ پيشرفت‌ توسعه‌ پايداراست‌، گفت‌: هم‌ اكنون‌ با توجه‌ به‌ نياز روز افزون‌ به‌ مواد غذايي‌ در جهان‌ هنوز اين‌ بخش‌ جايگاه‌ واقعي‌ خود را كسب‌ نكرده‌ است‌. وي‌ در ادامه‌ از دولت‌ و مجلس‌ خواست‌ تا با توجه‌ به‌دانشگاه‌ها و هنرستان‌ هاي‌ كشاورزي‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌، براي‌ بالا بردن‌ توان‌ مديريت‌ توليد و افزايش‌ بهره‌ وري‌ تربيت‌ كنند. نماينده‌ قائم‌ شهر افزود: انجام‌ تحقيقات‌ بنيادي‌ و كاربردي‌،ترويج‌ دانش‌ كشاورزي‌ ، كاهش‌ مصرف‌ سموم‌ شيميايي‌ ، كاهش‌ هزينه‌هاي‌ توليد براي‌ ايجاد رقابت‌ و ورود به‌ بازارهاي‌ جهاني‌، افزايش‌ عملكرد توليد ، ايجاد صنايع‌ تبديلي‌ بسته‌ بندي‌ و نگهداري‌ ، مهار آبهاي‌ سطحي‌، بيمه‌ كشاورزان‌ ،خريد تضميني‌ محصولات‌ كشاورزي‌،پرداخت‌ خسارت‌ به‌ كشاورزان‌ واعطاي‌ تسهيلات بانكي‌ از ديگراقداماتي‌ است‌ كه‌ مجلس‌ و دولت‌ بايد انجام‌ دهد . رعيت‌ به‌مشكلات‌ حوزه‌انتخابيه‌ خوداشاره‌ كرد و ازرئيس‌ جمهور و وزراي‌ نفت‌ ، راه‌ و ترابري‌ ، نيرو و بازرگاني‌ خواست‌ تا مشكلات‌ اين‌ منطقه‌ را حل‌ و فصل‌ نمايند.


    ©2013 APG.ir