تعداد بازدید: 2380

توصیه به دیگران 0

شنبه 19 بهمن 1392-17:41

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران :

آماده اجرای مرحله دوم هدفمند سازی نیستیم

انتقاد صنعتگران از فاز دوم قانون هدف مندی/برای تولید کشور رمقی نمانده است که دولت و مجلس به دنبال ایجاد شوک عظیم دیگری بر پیکر نیمه جان تولید هستند


مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، داریوش هندویی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران: دولت و مجلس در پی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند، اما برای تولید کشور رمقی نمانده است که دولت و مجلس به دنبال ایجاد شوک عظیم دیگری بر پیکر نیمه جان تولید هستند و به واقع این کار ناباورانه و غیر قابل توجیه است.

 مرحله اول هدفمندسازی هنگامی شروع شد که تولید حال و روز خوبی نداشت و شرایط رکود تورمـی، ناپایداری اقتصادی و سه قفله شدن بانکـ ها به شدت تولید را آزار می داد و به اذعان خودشـان وضعیت مناسبی نبود؛ اما هرچه فریاد برآوردیم به جایی نرسید.

 در عوض دولت اعـلام داشت که بسته ی سیاسی – حمایتی و برنامه های جبرانی برای حوزه تولید در نظر گرفته شده و شما نگران نباشید، اما متاسفانه بخش اعظم قول ها و بسته حمایتی عملیاتی نشد، به ویژه 30 درصد سهم تولید از محل مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ وقت تخصیص نیافت که  پیامد آن از دست رفتن ده ها هزار فرصت شغلی، سرمایه ها، منابع ملی و شخصی سرمایه گذاران بود.

البته در آن سو دشمنان هم مترصد چنین وضعیتی بودند تا ضربه کاری وارد کنند و از این رو تحریم های سنگینی را علیه کشورمان وضع کردند و عاقبت آن شد که بخش عمده تولید کشور تعطیل و یا نیمه تعطیل شد و این در حالی بود که کارفرمایان و صاحبان واحدهای تولیدی باید همچنان اقساط بانکی و سایر هزینه ها را حتی در دوران تعطیلی نیز بپردازند.

حال در این شرایط سخت و طاقت فرسا خبر از پیاده سازی مرحله دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها و بسته جدید حمایتی به گوش می رسد. با این اوصاف می توان پیش بینی کرد که این تعداد واحد تولیدی فعال نیز دچار مشکل خواهند شد.

واقعیـت آن است که تنها و اصلی ترین برنامه احتمالی حمـایتی مـد نظر دولت و مجـلس پرداخـت تسهیـلات است که البته باید گفت حتی وام کم بهره نیز دیگر نمی تواند تولید امروز را نجات بخشد، چرا که تجربه سالهای قبل نشان داد با وجود دستورالعمل ها و قوانین و بخشنامه های موجود صندوق توسعه ملی و هیئت مدیره بانک ها، کمتر واحدی امکان اخذ وام را دارد.

 این جا چند سوال اساسی مطرح است: اول اینکه چــرا دولت و حاکمیت مرحله اول هدفمند ســازی را برای تولید جبــران مافــات نمی کنند؟

سوال دوم اینکه آیا با وضعیت موجود حوزه تولید آمادگی اجرای چنین طرحی را که مجدداً بر مبنای افزایش قیمت سوخت حامل های انرژی و به تبـع آن سایر هزینـه های سنگین است، دارد؟

ما به عنـوان بزرگترین تشـکل صنـعتی و معدنی کشور اعـلام می داریم چنین آمادگی هرگز در بخشهای تولیدی اعم از صنعت و معدن وجود ندارد.

دولتمردان و نمایندگان مجلس اگر واقعاً به دنبال حمایت از تولید هستند، طرح حمایت از تولید را سریع تر در مجلس تصویب کنند و این طور حمایت واقعی خود را از تولید ثابت کنند و گره بزرگ معوقات بانکی بخش تولید را که تقصیرش برگردن تولید کنندگان نیست، برطرف کنند.

*سخنان هندویی در جمع اعضای هیئت مدیره و روسای انجمنهای تخصصی وابسته به این تشکل صنعتی و معدنی که به شکل یاددداشت تنظیم شده است.    ©2013 APG.ir