تعداد بازدید: 4789

توصیه به دیگران 2

شنبه 17 بهمن 1383-0:0

اينترنت و چت پديده هاى در حال گسترش در استان مازندران

استفاده از سايت هاى علمى دراستان در حال افزايش است .


چندى پيش هيجان انتخاب اينترنتى "حسين رضا زاده " به عنوان بهترين وزنه بردار قرن باعث شد تا با حضور در يک کافى نت هر چه سريعتر او را انتخاب کنم تا به عنوان يک ايرانى وظيفه خودم را انجام داده باشم . پس از ورود به يکى از کافىنت ها در ميدان ساعت شهر سارى، متوجه شدم که قبل از من چند نفرى منتظرند تا يکى از چند رايانه که به وسيله چند جوان اشغال شده بود خالى شود تا آنها نيز بتوانند از اينترنت استفاده کنند. پس از گذشت دقايقى متصدى کافى نت که خود غرق در چت اينترنت بود متوجه حضورم شد و گفت بايد بنشينيد تا يکى از رايانه ها خالى شود. از متصدى کافى نت در مورد شغلش پرسيدم ، که وى بااظهار نا رضايتى از وضعيت شغلى خود گفت : اين همه سرمايه را وارد اين کار کرديم ولى، با توجه به افزايش تعداد استفاده کنندگان اينترنت در منزل، از تعداد کاربران در کافىنت ها هر روزه کاسته مىشود. "حسين امامى" ادامه داد : جوانى که مىخواهد پولش را صرف سيگار و مواد مخدر کند و يا اين که در قهوه خانه ها قليان بکشد بهتر است به کافى نت بيايد تا با اينترنت آشنا شود. وى افزود : در۱۲ ساعتى که ما در اينجا کار مىکنيم به طور متوسط روزانه 100تا150نفر به کافىنت مىآيند که بيشتر آنها نوجوانان و جوانان هستند. امامى بيشترين ساعت استفاده از اينترنت در کافى نت ها را بعد از تعطيلى مدارس ذکر کرد و گفت : بيشتر افراد براى چک ميل (check E-meil) و يا چت (chat) به اينجا مىآيند و افراد بسيار کمى پيدا مىشوند که براى کارهاى تحقيقاتى و بررسى در مورد موضوع خاصى به کافى نت مراجعه کنند. با نگاهى گذرا به کافىنت متوجه شدم همه افراد حاضر در آن در حال چت کردن هستند و خبرى از سايت هاى خبرى، تحقيقاتى ووپژوهشى وبه طور کلى آنچه که بيشتر جنبه علمى داشته باشد نيست . بررسى و مشاهده اى که از هفت کافى نت موجود در مرکز اصلى شهر سارى انجام شد، نشان داد که بيش ا۹۰ز درصد افرادى که به کافى نت ها مراجعه مىکنند تنها از چت استفاده مىکنند. برخى از افراد حاضر در کافىنت نيز سخنان جالبى به زبان آوردند که ذکرآن شايد خالىاز لطف نباشد، اما قبل از آن آيا از خودمان پرسيده ايم که چرا بيشتر افراد در اينترنت از چت استفاده مىکنند در حالى که در بسيارى از کشورها اينترنت کاربردهاى متنوع ترى دارد. بيشتر افرادى که در کافى نت هااز اينترنت استفاده مىکنند،اينترنت را به دليل ارزان و جذاب بودن به وسيله اى براى گذراندن وقت انتخاب کرده اند. "اشکان ولىزاده " گفت : من روزانه حدود سه تا چهار ساعت از اينترنت و آن هم فقط از چت استفاده مىکنم ، به دليل اينکه دوستانى چه دختر وچه پسر پيدا کرده ام وبايد در ساعات بخصوصى با آنها صحبت کنم . وى ادامه داد : اگر وقت کنم بعضى اوقات نيز سرى به سايت هاى ورزشى مىزنم . "شهرام حسين پور" از اينترنت به عنوان يکى از مهيج ترين تفريحات خود نام برد و گفت : اينکه بيشتر افراد اينترنت را فقط به براى چت انتخاب مىکنند نکته قابل قبولى نيست . وى با اشاره به اينکه دو سال به طور مداوم از چت استفاده مىکرده تصريح کرد : پس از اين مدت متوجه شدم که سايت هاى بسيار جالبترى در اينترنت وجود دارت که اطلاعات ارزشمندى به ما مىدهد. استفاده کنندگان از اينترنت در کافىنت ها، آشنا نبودن با مفاهيم اينترنت ، بلد نبودن ادرس سايت هاى آموزشى، تحقيقاتى، ورزشى، خبرى و بسيارى از سايت هاى مناسب در اينترنت را دليل اصلى روى آوردن به چت ذکر کردند. همچنين ذکر اين نکته ضرورى است که مصاحبه شوندگان در پاسخ به اين سووال که آيا تاکنون به سايت هاى غير اخلاقى و مستهجن مراجعه کرده اند يا خير؟ هيچ کدام از مصاحبه شوندگان پاسخ صريح و جدى به اين سووال ندادند. گرايش شديد افراد به خصوص جوانان و نوجوانان به اينترنت و چت در چند سال اخير بىتاثير در بروز برخى مشکلات اجتماعى نبوده است که از آن جمله مىتوان به افزايش ازدواج هاى ناموفق ، پديده دختران فرارى، طلاق و همچنين افزايش گرايش جوانان به سايت هاى ضد اخلاقى و مستهجن نام برد. سايت گلد کوييست نيز در بين جوانان مازندرانى بازار داغى دارد به طورى که اين افراد به شکل گروه هاىچند نفره به اميد کسب روزى باد آورده با يکديگر جلساتى را برگزار مىکنند و تلاش دارندتا افراد مورد اطمينان زيادى را وارد اين تجارت به ظاهر اينترنتى کنند. گلد کوييست در چند ماه گذشته سر و صداىزيادىرا در کشور به وجود آورده به طورى که کار به مقامات قضايى نيز کشيده شده است اما نکته قابل توجه اينکه کشورهاى ديگر چگونه از سرمايه هاى موجود در کشورمان و ساير کشورهاى جهان سومى، بهره اقتصادى مىبرند. از همه جالب تر اينکه صاحبان گلد کوييست فرسنگ ها از کشورمان فاصله دارند ولى جوانان ما با انگيزه هاى کاذب چشم به راه سود ويا منتظر سکه ارسالى از اين شرکت هستند. اين امر نشان از فراهم بودن زمينه گسترش اينترنت و تجارت الکترونيکى در کشور است که به تبع آن نيز زمينه هاى مساعد انجام معاملات اقتصادى براى مردم داخل و خارج کشور فراهم شود ولى جاى تاسف است که بنا به گفته مسوولان بيشتر افراد از اينترنت فقط با چت آشنا هستند. فناورى ارتباطات و اطلاعات در دنيا باسرعت در حال پيشرفت است و دراين ميان کشور ما در برابر اين رودخانه خروشان به آرامى حرکت مىکند. آشنا کردن دانشجويان ، دانش آموزان با اينترنت در محل تحصيل يک امر ضرورى است ، تا بتوان همگام با پيشرفت تکنولوژى هر چند خيلى کند حرکت کرد. يک کارشناس فناورى اطلاعات (IT) گفت : در استان مازندران ۵۲ مرکز ارايه کننده خدمات اينترنت (ISP) و کافى نت وجود دارد که اين تعداد کافىنت پاسخگوى جمعيت حاضر در استان نيست . "هادى عزيزى" افزود : فرهنگ استفاده از اينترنت هنوز در استان گسترش نيافته به طورى که گسترش اينترنت از بخش هاى مهم طرح توسعه و کاربردفناورى اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در کشور است که توسط دولت تدوين شده است . به گفته وى ، تجهيز مدارس به رايانه و اينترنت از ديگر برنامه هاى مهمى است که در صورت اجرا شدن تاثير مهمى در افزايش استفاده از اينترنت دارد. عزيزى گرايش بيشتر جوانان در اينترنت را به سمت چت عنوان کرد و گفت : گسترش آموزش هاى رايانه اى و اينترنت در استان در تغيير گرايش جوانان به سمت سايت هاى آموزنده موثر است . وى يکى از دلايل مهم گرايش جوانان به چت را آشنا نبودن به زبان هاى زنده دنيا ذکر کرد و تصريح کرد : نبود سايت هاى فارسى آموزشى نيز در اين امر نقش اساسى دارد. کارشناس فناورى اطلاعات ، گسترش اينترنت را زمينه اى براى تجارت الکترونيکى در استان ذکر کرد و اظهار داشت : به دليل وجود زمينه هاى مساعد اقتصادى در استان مازندران ، تجارت الکترونيکى از راههايى است که مىتواند به کشاورزى، صنعت و گردشگرى اين استان رونق خاصى ببخشد. رييس اداره نگهدارى و ارتباطات ديتا شرکت مخابرات استان مازندران گفت : از جمعيت دو ميليون و۷۰۰ هزار نفرى استان ، حدود يکصد هزار کاربر اينترنت وجود دارد که ضريب نفوذ اينترنت به ازاى هر صد نفر در استان چهار است . مهندس "على احضرى" افزود : هر چند ضريب نفوذ اينترنت در مقايسه با آمار جهانى بسيار پايين است اما با برنامه هايىکه دولت تدوين کرده جاى اميدوارى که ضريب نفوذ اينترنت در کشور به ۵۰ درصد برسد. وى با اشاره به اينکه بيشتر کاربران را جوانان تشکيل مىدهند، گفت : کاربران در استان بيشتر از چت استفاده مىکنند ولى استفاده از سايت هاى علمى نيز در حال افزايش است به طورى که دانشگاه ها اساس انجام تحقيقات و طرح هاى خود را استفاده از اينترنت قرار داده اند تا کاربرد صحيح از اينترنت در استان به صورت يک فرهنگ درآيد. احضرى با اشاره به اين که اينترنت يک پديده جهانى و ماندنى است ، اظهار داشت : در آينده توسعه هيچ کشورى امکان پذير نخواهد بود مگر اينکه اينترنت در آن کشور همگانى شود. به گفته وى، در آينده دنياى بدون اينترنت متصور نخواهد بود به دليل اينکه تمامى امور در آينده از طريق اينترنت انجام خواهد شد. وى با اشاره به کاربرد اينترنت در زمينه آموزشى، خبر رسانى و بازاريابى تصريح کرد : شرکت مخابرات براى توسعه و گسترش اينترنت ، اقدام به راه اندازى سايت هاى ديتا در مرکزهاى مخابراتىاستان کرده است و در حال حاضر نيز تمامى شهرستان ها و شهرهاى استان به اينترنت متصل هستند. رييس اداره نگهدارى و ارتباطات ديتا افزود : همچنين در راستاى طرح (ICT) فناورى اطلاعات و ارتباطات روستايى با چشم انداز اتصال کليه روستاها به شبکه اينترنت ، بيش از۲۰۰ روستاى استان مازندران به اين شبکه متصل خواهند شد. وى از ICTشمالايران با رويکرد توسعه تجارت الکترونيک به عنوان يکى ديگر از طرح هاى در حال مطالعه در شرکت مخابرات استان مازندران نام برد که بر اساس آن تجارت الکترونيکى در زمينه هاى کشاورزى و توريست نقش اساسى در اقتصاد استان خواهد داشت . احضرى افزود : اين طرح زمينه حضور اقتصاد استان را با بهره گيرى از قابليت -هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات در مسير اقتصاد دانش محور فراهم خواهد کرد. وى در مورد فيلترگذارى برخىاز سايت ها گفت : هدف اصلى فيلترگذارى در اينترنت ، جلوگيرى از انتشار تصاوير غير اخلاقى و سايت هاى مستهجن است که هر کشورى در چارچوب قوانين و سياست هاى تعريف شده اين کار را انجام مىدهد. وى اضافه کرد : جمهورىاسلامى نيز براى حفظ اخلاق در خانواده ها و جامعه و ايجاد امنيت اقدام به مسدود کردن سايت هاى مستهجن و ضد اخلاقى کرده است . رييس اداره نگهدارى و ارتباطات ديتا خاطرنشان کرد : از زمان فيلترگذارى تاکنون آمار استفاده از اينترنت در خانواده ها بيشتر شده که اين امر نشان از اقبال عمومى در اين مورد است . (irna)


    ©2013 APG.ir