تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 25 بهمن 1383-0:0

نامه خانه كشاورز مازندران به دكتر عارف: واردات مركبات ضربه سختي به باغداران وارد مي كند

خانه كشاورز استان مازندران و شركتهاي تعاوني كشاورزي اين استان با ارسال نامه اي به دكتر محمدرضا عارف، معاون اول رئيس جمهوري خواستار دفاع از حقوق باغداران و اتمام شايعات مبني بر واردات مركبات شدند.


چندي پيش خانه كشاورز مازندران از خبرهاي موجود مبني بر تشكيل جلسه اي در دفتر دكترعارف براي تصميم گيري درباره واردات مركبات، اظهار نگراني و در پي آن با ارسال نامه اي به ايشان تقاضاي كمك كرد. در بخشي از اين نامه، به وجود مركبات مازاد در باغها اشاره شده است. خانه كشاورز استان مازندران در اين باره نوشت: با عنايت به اينكه حدود 90 هزار از سطح زيركشت اراضي استان به مركبات اختصاص دارد و حدود يك ميليون و 700 هزار تن مركبات توليدي در دست باغداران استان مانده و باغداران را ورشكست كرده است. بر همين اساس كشاورزان و باغداران اين استان با اظهار نگراني از واردات مركبات معتقدند هنوز در باغات و انبارهاي توليدكنندگان مركبات وجود دارد كه مي تواند مصرف تمام كشور را پوشش دهد. آنها در ادامه افزودند: وارد كردن ميوه و به خصوص مركبات با توجه به بحران سال جاري كه بيشتر باغداران را از ادامه كار مايوس كرده و پايين بودن قيمت مركبات توان انجام هزينه هاي جاري باغات را از كشاورزان سلب كرده است. به اعتقاد باغداران مازندران اگر تصميم دولت بر واردات ميوه و به خصوص مركبات باشد ضربه سختي بر پيكره باغداران استان خواهد زد كه جبران آن بسيار مشكل خواهد بود. (iana)


    ©2013 APG.ir